23 sep. 2013

Hamas och Egypten

Egyptens krig mot Hamas
av: Khaled Abu Toameh
(Photo credit: Marius Arnesen)
Under de senaste två månaderna har egyptierna stridit inte bara mot Sinais jihadister, utan även utkämpat ett fullskaligt krig mot palestinska Hamas-rörelsen i Gazaremsan.

Detta krig utkämpas på två fronter: i media och längs gränsen mellan Gazaremsan och Egypten. För Hamas del handlar kriget om att överleva. Man har inte råd att förlora.

Det är uppenbart att det egyptiska kriget skadar Hamas mycket mer än de två militära offensiver som IDF inlett sedan 2008.

Företrädare för Hamas i Gazaremsan talar nu öppet om det egyptiska kriget, som enligt dem syftar till att störta deras styre.

Hamas medger att de inte var förberedda för detta krig mot arabvärldens största land, som fram till i juni förra året var deras främsta allierade bland de arabiska och islamiska staterna.

Efter att den egyptiske presidenten Mohamed Mursi störtats, har landets statskontrollerade media istället utsett Hamas till Egyptens främsta fiende. Nästan varje dag publiceras en artikel om hur Hamas försöker underminera Egyptens nationella säkerhet, och om gruppens inblandning i terrorattacker mot den egyptiska armén.

Hamas talespersoner i Gazaremsan spenderar nu den mesta delen av sin tid med att förneka anklagelserna och i stället anklaga egyptisk media för att driva en smutskastningskampanj mot inte bara dem, utan mot alla palestinier.

Den egyptiska mediaoffensiven har åtföljts av en serie säkerhetsåtgärder som övertygat Hamas ledare om att krigstillstånd råder.

Utöver att förbud utfärdats för Hamas representanter att resa in i Egypten, har de egyptiska myndigheterna även infört stränga reserestriktioner för Gazaremsans invånare.

Gränsövergången i Rafah mellan Gaza och Egypten har varit stängd under större delen av de två senaste månaderna, "av säkerhetsskäl" enligt de egyptiska myndigheterna.

Men den mest drastiska åtgärden hittills från Egyptens sida, och som verkligen skadar Hamas, är förstörelsen av hundratals tunnlar för smuggling mellan Egypten och Gaza.

Egyptierna är nu i färd med att upprätta en buffertzon mellan Egypten och Gaza, efter att ha raserat bostadshus och jämnat ut mark längs gränsen.

Detta görs av samma egyptier som brukade fördöma Israel varje gång IDF gjorde en militär insats för att stävja raketattacker från Gazaremsan mot israeliska städer.

Alla dessa åtgärder har fått en del av Hamas företrädare att undra om Egypten planerat att inleda en militär operation inne i Gazaremsan under förevändning att bekämpa terror.

Som en del i detta krig tror Hamas att egyptisk underrättelsetjänst ligger bakom en ny grupp, Tamarod (Revolt), vars medlemmar har lovat att störta Hamas i november. Under de senaste veckorna har Hamas gripit dussintals palestinier i Gazaremsan som misstänks tillhöra den nya gruppen - som har samma namn som den egyptiska rörelse som kämpade mot Mursi.

De egyptiska säkerhetsåtgärderna har så här långt lett till en allvarlig brist på basvaror och bränsle i Gazaremsan. En del av Hamas ledare varnade i veckan för att Gazaremsan står inför en humanitär och ekonomisk kris till följd av den egyptiska arméns åtgärder.

Hamas ledare var tills nyligen måna om att inte hamna i en direkt konfrontation med Egyptens nya makthavare. Men de senaste dagarna har flera av Hamas företrädare börjat betrakta Egyptens säkerhetsåtgärder som krigshandlingar riktade mot Gazaremsan.

Just nu vill egyptierna inte medge att de är i krig med Hamas, utan föredrar att beskriva sina åtgärder som led i kampen mot terror. Hamas å sin sida tagit till sig att man ligger i krig med Egypten.

Hamas - pressat och alltmer isolerat - står inför två alternativ: att antingen initiera en ny konflikt med Israel för att skapa en press mot Egypten från arabiskt och islamiskt håll att stoppa sitt krig, eller att möta den egyptiska armén i en direkt, militär konfrontation, genom att gå samman med jihadisterna i Sinai.

Khaled Abu Toameh
Publicerad hos the Gatestone Institute 12 september 2013
http://www.gatestoneinstitute.org/3973/egypt-war-hamas

Inga kommentarer: