16 sep. 2013

God timing

Från Jostein Nielsens blogg:

Timing er en viktig faktor på svært mange områder av livet. En riktig pasning til rett tid kan avgjøre en fotballkamp. Humor handler like mye om timing som at morsomheten er god, og timing er ofte den faktoren som gjør en grå bibeltime til stor forkynnelse.
 

Samtalen med den samaritanske kvinnen avsluttes slik:
«I det samme kom disiplene hans» Joh 4:27
Referansen til tiden er knyttet til øyeblikket da Jesus åpenbarer for kvinnen hvem han er. Åpenbaring kom akkurat tidsnok til ikke å bli forstyrret, men forstyrrelsen med disiplenes ankomst satte også en stopper for en forlengelse av samtalen som kunne virket forstyrrende på mysteriet i åpenbaringen.

Vandringen med Gud handler mye om å gripe åpenbaringens øyeblikk. Jesus hadde gått sammen med de to disiplene på veien mot Emmaus lenge, men det var da han brøt brødet at de ”så” hvem han var. Det øyeblikket var nok til at brikkene falt på plass, men i samme øyeblikk ble Jesus usynlig for dem (Luk 24:31). Det er et spennende å legge merke til at Gud gir menneskene akkurat nok tid til å kunne ta imot hans åpenbaring. Tro handler om å gripe det øyeblikket der og da.


Dagens ’manna’:

Tro handler om å gripe Guds øyeblikk – denne dagen kan være full av slike øyeblikk.

Inga kommentarer: