20 sep. 2013

Nya ministern anklagad för att vara kristen!


Statsministern har utsett en ny arbetsmarknadsminister, Elisabeth Svantesson. Sveries Radio P1 sände i onsdags morse ett längre reportage där man diskuterade den nya ministern.

Ganska kort konstaterade man att hon var oerhörd väl kvalificerad för uppgiften, både då det gällde utbildning och erfarenhet. Huvuddelen av inslaget handlade därefter inte om hennes formella kvalifikationer utan helt andra saker fördes fram.

Ministern anklagades först för att vara djupt religiös. Vore det bättre om hon bara var lite religiös, eller kanske en ljummen kristen? Jag fick intrycket att ju mer religiös en person är desto olämpligare är denne till en ministerpost.

Den andra anklagelsepunkten var att hon för tio år sedan var medlem i Livets Ord. Det framkom inte vad det är för fel på Livets Ord. Det verkar som om alla skulle anse det som självklart att en medlem i Livets ord inte var lämplig som minister. I Aftonbladet kunde man samma dag läsa att hon numera är medlem i Kristet Center i Örebro. En "expert" uttalar sig i Aftonbladet och säger att Kristet Center i Örebro inte är ett dugg bättre än Livets Ord. Fortfarande säger man inte med ett ord vad det är för fel på Livets Ord eller Kristet Center i Örebro. Får en minister överhuvudtaget vara medlem i en kristen församling? Tydligen ska man inte vara medlem i Livets Ord eller Kristet Center i Örebro, så jag undrar var gränsen går. Får man vara medlem i en Pingstförsamling? Får man vara medlem i Frälsningsarmén? Får man vara medlem i Equmeniakyrkan? Får man vara medlem i Svenska Kyrkan? I vilka politiska organ eller domstolar ska det fastställas vilka församlingar man får vara medlem i för att kunna vara minister.

En av de intervjuade förde fram åsikten att "vi har väl alla något lik i garderoben" och tog som exempel en tidigare minister som hade fifflat med deklarationen. Är det så att det är lika brottsligt att vara medlem i Livets ord som att fiffla med deklarationen?

Den grövsta anklagelsen mot den nya ministern var att hon för tio år sedan varit medlem i Ja till Livet, en organisation som värnar om det ofödda livet. På en intervjufråga hade ministern svarat att frågan är komplex, men att hon stod bakom regeringens ställningstagande i frågan. Flera upprörda röster hördes hur oacceptabelt det var om hon ville ändra den nuvarande abortlagstiftningen, trots att ministern upprepade gånger svarat att hon står bakom regeringens politik. De upprörda rösterna hade ingen förståelse alls för att frågan kunde vara komplex. Kanske glömde de upprörda rösterna bort att enda orsaken till att de överhuvudtaget existerade var att deras föräldrar en gång i tiden valt att inte göra abort.

Vi upprörs då vi hör exempel på kristna i Syrien som tvingats avsäga sig sin kristna tro under dödshot. I Sverige förväntas en ny minister avsäga sig sin kristna tro för att kunna bli accepterad som minister i Sveriges regering.

/PB

Inga kommentarer: