18 juni 2015

De två vägarna

Kommentar till den dagliga bibelläsningen från 5 Mosebok 28
(Kommentarer till de övriga texterna i dagens bibelläsning finner du HÄR.).
 
"Om du lyssnar till Herrens, din Guds, röst...." (5 Mos 28:1 FB)
"Men, om du inte lyder Herrens, din Guds, röst..." (5 Mos 28:15 FB)

Två vägar målas ut. En väg till välsignelse om folket följer Guds röst, och en väg till förbannelse om folket inte följer Guds röst.

Det är samma två vägar som Jesus pekar ut i Bergpredikan (Matt 7:13-14). En bred väg som leder till fördärvet och en smal väg som leder till livet. Varje människa måste själv välja vilken väg hon ska gå.

I samma kapitel finns också en detaljerad profetia om judarnas framtida historia...

Läs vidare HÄR.

Inga kommentarer: