12 juni 2015

Romarbrevet - Ny bok i bibelläsningsplanen

Författare: Paulus
Paulus föddes år 3 i Tarsus i Kilikien av judiska föräldrar och studerade för rabbi Gamaliel i Jerusalem. Han var tältmakare till yrket, ansluten till det fariseiska partiet och aktiv i de judiska förföljelserna av de första messiastroende åren närmast efter avrättningen av Jesus.
Efter en dramatisk upplevelse under sin färd till Damaskus för att angripa församlingen där blev han dock själv övertygad om att Jesus var Messias. Efter kontakter med urförsamlingen i Jerusalem började Paulus resa runt i Medelhavsområdet för att sprida nyheten om Messias ankomst - en missionsverksamhet som med några korta uppehåll pågick i närmare 20 års tid och sträckte sig från Mindre Asien till Grekland och slutligen till Rom.

Paulus (detalj av målning av Batoni)
Paulus blev den jesustroende församlingens förste teolog. Som den grundligt utbildade fariseiske skriftlärde han var, förklarade och systematiserade han den kristna tron, främst med tanke på de ickejudar som inte kände till något om dess bakgrund i judendomen - och ofta inte ens hade en aning om vad titeln "kristus" - dvs "messias" - egentligen innebar. Under flera perioder satt han fängslad för sin verksamhet. Han avrättades slutligen genom halshuggning omkring år 65-66 under kejsar Neros förföljelser av de kristna efter den stora branden i Rom som de anklagades för att ha anlagt.
Paulus skrev flitigt till de olika församlingar som grundats på grund av hans förkunnelse. Många brev har gått förlorade, men tretton av dem kom att bevaras av de olika mottagarna och kom slutligen att ingå i Nya testamentet.
(Källa Bibelfakta, HÄR)

Minikommentarer, "Manakorn", från varje kapitel i Romrbrevet:
Rom 1 - Trons lydnad
Rom 2 - Lyda sanningen
Rom 3 - Trons regel
Rom 4 - Där allt hopp var ute
Rom 5 - Guds kärlek utgjuten
Rom 6 - Hur ser du på dig själv?
Rom 7 - "Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör"
Rom 8 - Det är omöjligt!
Rom 9 - Egenrättfärdighet
Rom 10 - Frälst!
Rom 11 - Vinna genom avund
Rom 12 - Besegra det onda med det goda
Rom 13 - Mörkrets gärningar
Rom 14 - Rättfärdighet, frid och glädje
Rom 15 - Att förvalta Guds evangelium
Rom 16 - Fridens Gud

Till varje kapitel i Nya Testamentet finns dessutom frågor för självstudium eller samtal.
Här är frågorna till det första kapitlet i Romarbrevet. De övriga studiefrågorna finner du HÄR under respektive månad (Publicerades första gången 2013).

Frågor till Rom 1 - Paulus påbörjar sitt brev till de kristna i Rom


  • Vers 13 – Det är uppenbart i denna vers att de kristna i Rom var av icke judisk börd, antagligen för att judarna hade blivit utvisade av den romerske kejsaren
  • Vers 16 – ”juden främst men också greken”… Redan i början av detta brev klargör Paulus tydligt vilken ställning de kristna som inte var av judisk börd hade i frälsningsberättelsen. Några tror att detta är ett av skälen till varför Paulus skriver till dem; för att påminna dem om att de är inte bättre än de messianska judarna, och att Gud inte favoriserar på detta sätt.

  • Vers 20 – Är det verkligen möjligt att vara en sann ateist? (till skillnad från att vara agnostiker).
    Kan det någonsin vara möjligt att var säker på att det inte finns en Gud?
     
  • Vers 26-27 – Vilka är de ”onaturliga” och skamfulla handlingar som Paulus skriver om? Är det möjligt att sådana handlingar inte längre är felaktiga i Guds ögon? Varför skulle han ha ändrat uppfattning när det gäller detta? Skrev Paulus brevet i en speciell kontext som inte längre passar in i vårt samhälle? Eller är dessa versar som vi sällan bryr oss om något som skulle få alltför långtgående konsekvenser om vi tog dem på allvar?

Inga kommentarer: