17 juni 2015

Lärjungaskapets två viktigaste ord

Jesus säger många saker om lärjungaskapets krav i Nya Testamentet. Men det är ändå två ord som framstår som de viktigaste orden då det gäller lärjungaskap.

Första gången Jesus talar till Petrus säger han de två orden. Efter tre års intensiv lärjungaträning, då Jesus talar till Petrus för sista gången säger han samma två ord
.

Man kunde kanske tycka att Petrus skulle få ett mer ansvarsfullt uppdrag efter tre års träning, med all den kunskap och erfarenhet som Petrus upparbetet. Men nej, samma uppdrag efter som före lärjungaträningen. Vilka två ord handlar det om? Det är bara två små enstaviga ord det handlar om. Orden är: Följ mig.

I både Matteus- och Markusevangelierna är Jesu första ord till Petrus: "Kom och följ mig" (Matt 4:19 och Mark 1:17). I Johannesevangeliets sista kapitel säger Jesus Jesus sina sista ord till Petrus: "Vad rör det dig? Du skall följa mig." (Joh 21:22). Däremellan kan vi läsa att Jesus uttalar ett antal "Följ mig".

Detta är lärjungskapets kärna. Det är så det börjar, det är så det fortsätter men det är inte så det slutar. Det slutar aldrig. Det bara fortsätter så hela tiden. Då vi vaknar på morgonen möts vi av ett "Följ mig", då vi är på väg till jobbet säger Jesus "Följ mig", och efter många "följ mig", då vi ska lägg oss för att sova, är det det sista vi hör inför morgondagen "Följ mig".

Att följa Jesus är inte ett beslut vi tar en gång för alla. Det är en livsstil. Vi måste ta det beslutet många gånger. Leva i det.

Jesus sänder oss inte bort, han går före och säger följ mig. Jesus säger att fåren följer efter herden, för de känner igen hans röst. (Joh 10:4).

Jag hörde en gång berättas om en turistguide i Israel. Under bussturen berättade han om den israeliska armén. Han sa att i det militära finns två olika slags ledare. Den ena ropar "framåt" och ligger själv kvar i skyttegraven för att se hur det går för sina soldater. Den andra springer iväg först och ropar "Följ mig!" I den israeliska armén, forstatte guiden, är det "följ mig" som gäller. Ledaren går före och de andra följer efter. Det är precis som herden som alltid går före sina får.

Just som guiden sa detta såg turisterna långt borta hur det gick en skock får. Efter fårskocken gick det en man med en käpp och han slog och skrek där han drev fåren framför sig. Turisterna som såg detta sa till guiden: "Jamen hallå, där går det ju en herde som driver på fåren bakifrån". Guiden gav omedelbart order om att stanna bussen. Turisterna såg guiden springa iväg över fältet och samtala med mannen som gick efter fåre. Därefter såg de guiden springa tillbaka till bussen. Då han kom in i bussen behövde han några ögonblick för att lugna ner pulsen. Sedan sa han i mikrofonen: "Mannen som ni ser därute är inte herden. Det är slaktaren."

Jesus säger i det kapitlet där han talar om herden och fåren:"Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd" (Joh 10:10). Om du upplever att någon driver dig framåt med hugg, slag och hårda ord, finns det risk att du följer fel person. Jesus säger följ mig!

Då Petrus hörde Jesus säga "Följ mig" för första gången hade han kunnat säga nej. Petrus hade nog ett bra liv som han inte ville lämna. Han hade ett företag där han investerat i båt, nät och andra fiskeredskap. Han hade familj som han säkert älskade och ville forstsätta att försörja genom sitt företag. Men han sa ja! Han lämnade båten och näten där på stranden och började sitt livs äventyr genom att följa Jesus. Men han kunde ha sagt nej, och det är säkert många idag som väljer att säga nej. Petrus kunde ha missat sin kallelse och sitt uppdrag att förändra världshistorien. Han kunde fortsatt att vara en fiskare bland många andra anonyma fiskare runt sjön. Men han vågade säga ja. På samma sätt har vi var och en kallelse att gå in i den uppgift som Jesus kallar oss till då han säger "Följ mig".

Låt inte lura dig av tjuven som vill stjäla ditt (och andras) liv.Våga ta emot utmaningen då Jesus kallar dig att följa honom. Bli det som du var ämnad till att bli! Vad skulle det innebära för dig om du svarade ja då Jesus säger "Följ mig"? Vad skulle det betyda för dagen idag? Vad skulle det betyda för den närmaste veckan? Vad skulle det betyda för resten av ditt liv?

/PB

Inga kommentarer: