21 juni 2015

Tidig söndagsmorgon på Jelöy

Veckorevy från min personliga utkikspunkt på livet

Så blev det söndag igen. Den gångna veckan har dominerats av att andraårskadetterna på Frälsningsarméns Officersskola i Norge förvandlades till löjtnanter. Detta firades i dagarna fyra!

Officersskolans kör sjunger under Förbundsdagen
I torsdags var det samling på Officersskolan för Förbundsdagen. Det är dagen då de blivande offcerarna skriver under "Officerens Förbund". Var och en som ska bli officer i Frälsningsarmén ingår ett förbund med Gud där man förbinder sig några saker. Jag tycker det är helt fantastiska saker man skriver under på. Man lovar till exempel:
- att älska honom över allting och tjäna honom så länge jag lever,
- att vinna människor och göra deras frälsning till min viktigaste livsuppgift,


Tänk att ingå ett förbund med Gud där man lovar att älska och tjäna Gud så länge man lever. Inte bara så länge man är i aktiv tjänst.

"Last night of the Cadets"
I fredags var det en festkväll i Filadelfiakyrkan i Oslo under rubriken "Last night of the Cadets". En färgsprakande, rolig, allvarlig festkväll med fantastisk musik och uppsluppen värdig glädje. 

I lördags var själva Invignings- och Utsändningsmötet. Också det i Filadelfakyrkan. En mer högtidlig och allvarlig samling än kvällen innan. Det är här det sker. Kadetterna blir officerare!

Tolv nya löjtnanter. Två av dem är danskar och ska tjänstgöra sitt hemland. Tio av dem hör till territoriet Norge/Färöarna/Island. Dessutom välkomsthälsades 13 nya sergeanter. En sergeant i Norge är en kårledare som är anställd på officersliknande villkor utan att vara officer.

Idag, söndag, är det samling för de nya löjtnanternas familjer ute på Jelöy. Vi blir cirka 80 peroner samlade till mat och gemenskap.

Officersskolan 2015 samlad
Efter det är det slut på firandet. Verkligheten börjar för de nya löjtnanterna. Det är nu det gäller. Nu ska de gå ut och fullgöra det de skrev under "att vinna människor och göra deras frälsning till min viktigaste livsuppgift".

Sedan börjar en ny vecka med nya möjlighter och utmaningar. Jag ber att det ska bli en välsignad vecka för dig.

Peter Baronowsky 

Inga kommentarer: