28 juni 2015

Varför gör Gud det han gör?

I Andra Moseboken kan vi läsa om hur Gud befriar Israels barn ut ur slaveriet i Egypten för att föra dem in i överflödslandet.

Men det står inte bara ATT han gjorde det, det står också VARFÖR han gjorde det. I 2 Mos 3:7-8 kan vi läsa: "Herren sade: ´Jag har sett hur mitt folk plågas i Egypten. Jag har hört deras klagorop över sina slavdrivare - ja jag vet vad de får lida. Därför har jag stigit ned för att befria dem från egypterna...´."

Gud räddade dem därför att han hörde deras klagorop. Då Israels barn genomlevde svåra perioder ropade de ut sin klagan till Gud. Det var därför Gud steg ned för att rädda dem.

Vad han hade hänt om de inte ropat till Gud? Ja, antagligen hade de inte blivit befriade, eftersom de blev befriade för att deras klagorop nådde upp till Gud. Det verkar som om det var deras klagorop som fick Gud att agera.

Vi kan se samma mönster på många ställen i Bibeln. I Daniels bok kan vi läsa om hur Daniel bad i tre veckor. Till slut kommer en ängel från Herren. Varför kom han? Ängeln berättar själv orsaken till sitt besök. Ängeln säger: "För dina ords skull har jag kommit" (Dan 10:12). Vad hade hänt om Daniel inte hade bett? Antagligen hade det inte blivit något änglabesök, eftersom orsaken till ängelns besök var Daniels bön.

Det ser ut som om våra böner får Gud att agera på ett sätt han inte skulle agerat om vi inte bett. Det handlar inte om att våra böner förändrar Guds vilja, utan snarare att våra böner gör att Guds vilja får ske.

Det mesta som händer här i världen är inte enligt Guds vilja. Om du ser på nyheterna ikväll är det antagligen inte mycket som är enligt Guds vilja. Nyheterna handlar ofta om krig, mord, våldtäkter och mycket annat. Detta är inte Guds vilja. Därför ber Gud oss att vi ska be så att hans vilja får ske på jorden på samma sätt som den sker i himlen (Matt 6:10).

Är det inte underligt att Gud har en bestämd vilja som han ber oss att be till honom om, för att det som Gud vill ska ske på jorden? Han ber oss, att be till honom, för att hans vilja ska ske.

Vid ett annat tillfälle ber han oss att be till honom att han ska sända arbetare till skörden (Matt 9:38).

Det är en del saker som uppenbarligen inte kommer att ske om vi inte ber om det.

Det ser ut som om våra böner frigör det som Gud vill, och låter det komma ut i det synliga. Våra böner frigör Guds kraft och Gud vill att vi ständigt ska påminna honom så att hans vilja får ske. Vi får be till Gud som i Psalm 74: "Tänk på din menighet..." (vers 2), "Glöm inte..." (vers 23).

Guds ord säger till och med till oss att inte ge oss själva någon ro i vår bön. Ja, det står till och med att vi inte ska ge Gud någon ro. (Jes 62:6-7).

Har vi slagit oss till ro alltför mycket? Har vi gett Gud alltför mycket ro? Dina böner kan vara med att förvanda människor, situationer, städer och länder. Du kanske också en gång kommer att få höra "För dina ords skull..."

/PB

Inga kommentarer: