17 juni 2015

Kristus i dina kriser

David Wilkerson (januari 1996)

Med utgångspunkt i berättelsen från Daniels bok, som handlar om hur Jesus står tillsammans med Daniel och hans vänner i den brinnande ugnen, talar David Wilkerson om hur vi kan ha med oss Jesus in i våra kriser..

Wilkerson belyser frågor som: Vad är förutsättningen för att vi ska ha Jesus med oss i våra kriser och hur påverkar det hur vi upplever kriserna som rullar in i våra liv?

Avsnittet ligger ute på nätet på svenska, men utan boktäverna å, ä och ö, vilket gör det nästan oläsligt. Jag har kompletterat texten med de bokstäver som fattas, men jag får inte publicera artikeln enligt copyrightbestämmelserna. Jag får däremot skicka ut den som e-post. Vill du ha artikeln i din mejl-låda kan du skicka ett mejl till info@rupeba.se, och skriva "Wilkerson" som ärendemening.

Din e-postadress kommer jag bara att använda till utskick av artiklarna från David Wilkerson en gång i veckan.

Peter Baronowsky

Inga kommentarer: