8 juni 2015

"En här av kvinnliga förkunnare"

Kommentar till den dagliga bibelläsningen från Psalm 68
(Kommentar till de övriga texterna i dagens bibelläsning finner du HÄR.).


 I ett av dagens avsnitt i bibelläsningsplanen kan vi läsa om kvinnliga förkunnare. Det är ett ämne som ventilerats under lång tid. Psalm 68 talar tydligt om en stor här av kvinnliga förkunnare:

"Herren har sagt i sitt ord, en här av kvinnor sprider segerbudet" (vers 12).

I Nya Testamentet finner vi exempel både på att kvinnor ska tiga i församlingen och att kvinnor ska tala. I Tolkningsboken (sid.32-33) skriver jag i avsnittet om entydiga och flertydiga budskap:

"Man måste också skilja mellan det som NT bär fram ett entydigt vittnesbörd om och de ting som NT uttalar sig om på olika sätt.

Då Bibeln bär fram ett entydigt vittnesbörd i en viss fråga så finns det grund att tro att det budskapet är allmängiltigt för alla tider och kulturer.

Exempel på entydiga vittnesbörd
-kärleken till Gud och medmänniskor
-personlig etik
-fylleri, sex mm

Då Bibeln ger flertydiga vittnesbörd i en fråga finns det skäl att tro att anvisningen är situationsbestämd eller kulturellt betingad och inte allmängiltig för alla tider och kulturer.

Då det gäller kvinnans rätt att tala finns det olika vittnesbörd. Det finns exempel på tillfällen då kvinnan skall tiga och då kvinnan ska tala.

Exempel på då kvinnan uppmanas att tiga:
1 Kor 14:34 säger ”…skall kvinnorna tiga vid sammankomsterna”. Motiveringen till varför kvinnan inte skall tala i församlingen är ”vad som passar sig” v.35. Som redan är påpekat kan det som är passande variera från kultur till kultur.

1 Tim 2:12 säger ”Att kvinnan själv undervisar tillåter jag henne inte”. I den nytestamentliga kulturen hade kvinnan en mycket underordnad ställning. Det kristna budskapet om att kvinnan i många avseende var jämlik med mannen var revolutionerande. Många bibeltolkare menar att kvinnornas unika ställning i den kristna församlingen gjorde att en del kvinnor missbrukade sin nyvunna frihet pratade sönder gudstjänsten.

Exempel på att kvinnan talar i församlingen
Apg 2:17-18; söner och döttrar skall profetera
Apg 18:26; Priscilla och Aquila undervisar om Guds väg
Apg 21:8-9; Filippos hade fyra döttrar som profeterade
1 Kor 11:5; kvinnan ber och profeterar i församlingen
Tit 2:3; de äldre kvinnorna ska vara lärare i goda seder"

Läs också Marie Willermarks inlägg i sin blogg om kvinnans roll i förkunnartjänaten HÄR.
Läs också kommentaren HÄR.

/PB

Inga kommentarer: