3 dec. 2019

UTMANINGEN 3 dec - Upp 3

EN ÖPPEN DÖRR

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 3
"Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn." (Upp 3:8 FB)

Församlingen i Filadelfia får ett uppmuntrande budskap mitt under förföljelser och svåra tider. Gud har berett en utväg. Det finns en öppen dörr för dem. De sitter inte fast i svårigheterna. Gud vill leda dem ut genom den öppna dörren.

Det anges också tre skäl till varför denna dörr öppnats för dem:

Deras kraft var ringa
De hade lärt sig att förlita sig på Guds kraft och inte på din egen.

De hade hållit fast vid Guds ord
De var inte beredda att kompromissa om Guds ord, även om det skulle gjort livet lättare för dem.

De förnekade inte Jesusnamnet
De höll fast vid namnet Jesus, även om de hade blivit mer accepterade om de talat om Gud i allmänhet.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Det kommer alltid att finnas en öppen dörr för den som bestämt sig att följa Jesus.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Indelning
v.1-6 Brevet till församlingen i Sardes
v.7-13 Brevet till församlingen i Filadelfia
v.14-22 Brevet till församlingen i Laodikea

Kommentar:
I det tredje kapitlet i Uppenbarelseboken finns de tre avslutande breven till församlingarna.

Församlingen i Sardes får följande omdöme och råd:
Negativt: Församlingen har fått namn om sig att vara en levande församling, men i själva verket är den död. Församlingen håller inte måttet.
Positivt: Det finns några få i församlingen som inte fläckat sina kläder.
Råd: Vakna upp och stärk det som finns kvar.

Till församlingen i Filadelfia får Johannes detta budskap:
Negativt: Detta är det enda brevet som inte innehåller något negativt
Positivt: Ringa kraft. Bevarat mitt ord. Inte förnekat Jesu namn.
Råd: Håll fast det du har, så ingen tar ifrån dig segerkransen

Slutligen möts församlingen i Laodikea med dessa ord:
Negativt: Varken varm eller kall. Församlingen säger den är rik och förstår inte att den är fattig, blind och naken. Jesus står utanför församlingen och knackar på dörren.
Positivt: Detta är det enda brevet som inte innehåller något positivt.
Råd: Visa iver och vänd om. Jesus knackar på dörren.

Till eftertanke:
- Se också i dessa budskap hur de passar in på församlingar du känner till, eller ännu viktigare, om de skulle kunnat vara skrivna till dig?

I dessa tre brev bryts det vanliga mönstret med något som är positivt och något som inte är bra.
En av församlingarna får bara positiva omdömen och en av församlingarna får bara negativa omdömen. Vi har idag många församlingar som tagit namnet Filadelfia, medan ingen församling vill identifiera sig med Laodikea.

Breven till församlingarna kan tolkas på olika sätt.
1/ Man kan tolka dem som att det i alla tider finns församlingar som passar in på beskrivningen.
2/ Ett annat vanligt sätt att se på breven är att de representerar olika tidsperioder från den första tiden fram till Jesu återkomst. Brevet till Laodikea skulle då vara till församlingen vid tiden före Jesu återkomst.
3/ Ett tredje sätt att se på breven är att tolka dem på ett personligt plan, fast de egentligen inte är skrivna till en person, utan till en församling. Vi hör till exempel ofta utläggningar om hur Jesus knackar på din dörr och vill komma in.

Till eftertanke:
- Vilken tolkningsmetod tror du är det riktiga? Den första, den andra eller den tredje?
- Kan alla tre vara riktiga?
- Om budskapet till Laodikea skulle beskriva den sista tiden före Jesu återkomst, hur tycker du den beskrivningen passar på församlingen idag
De tre första kapitlen i Uppenbarelseboken är de som kanske är lättast att förstå. Från och med kapitel fyra får vi en mer apokalyptisk berättelse. Apokalyptisk litteratur var inte ovanlig vid tiden då Uppenbarelseboken skrevs. Apokalyptisk litteratur är ofta en skildring om kampen mellan det goda och det onda, beskrivet i dramatiska bilder och symboler som inte kan tolkas bokstavligt. Det finns i Bibeln även andra böcker med apokalyptiska inslag, till exempel den senare delen av Daniels bok.

Nu är du välkommen att läsa den dramatiska kampen  mellan Gud och ondskan från och med kapitel fyra. Det kan upplevas skrämmande läsning, men var vid gott mod: Gud kommer att segra till slut!

Inga kommentarer: