3 apr. 2020

Bön i Corona-tider

Vi publicerade i mitten på mars en lista över böneämnen att be för i Corona-tider.

Här kommer listan igen. Förslag: Kopiera listan och lägg den i din Bibel eller Bönebok. Be till Gud om fem böneämnen varje dag.

Be för följande områden: 
    1. De som är smittade och sjuka av Covid-19
2. Riskgrupperna
3. De unga och starka
4. Våra lokala, regionala och statliga myndigheter
5. Vetenskapsmännen och experter som leder arbetet med att förstå hur   viruset fungerar
6. Media som försöker förmedla korrekt information till allmänheten
7. Alla som tar del av den information som sprids och som vill hålla sig uppdaterade
8. De som har psykiska problem och känner sig extra isolerade, oroliga och hjälplösa nu
9. De hemlösa som inte kan tillämpa de försiktighetsåtgärder som myndigheterna föreskriver
10. De som sitter fast utomlands utan möjlighet att ta sig hem
11. Kristna missionärer runt om i världen, speciellt de som finns i områden där viruset är mycket utbrett
12. De som blir permitterade eller uppsagda och hamnar i ekonomiska svårigheter
13. Barnfamiljer och särskilt ensamstående föräldrar
14. Föräldrar som inte kan stanna hemma från sitt arbete och måste hitta någon som tar hand om deras barn
15. De som är i behov av olika slags behandlingar som nu måste skjutas på framtiden
16. Företagsledare som nu måste fatta svåra beslut som påverkar deras anställdas liv
17. Pastorer och kyrkoledare som måste fatta svåra beslut för hur församlingarna ska ställa om och fortfarande kunna betjäna sin omgivning
18. Studerande vars kursplaner, praktik och examinationer är osäkra
19. Kristna i varje grannskap, samhällen och städer att den helige Ande ska inspirera oss att be, ge, älska, tjäna och förkunna evangeliet och att Jesusnamnet ska bli förhärligat i hela världen
20. De som kämpar i frontlinjen inom hälso- och sjukvården

Inga kommentarer: