4 apr. 2020

UTMANINGEN 4 april - 3 Mos 8

HAN GJORDE SOM HERREN BEFALLT HONOM

Bibelläsning: Tredje Moseboken 8
Läs bibeltexten här

"Mose gjorde som HERREN hade befallt honom"  (3 Mos 8:4 FB)


Gud talade med Moses. Moses hörde och gjorde som Herren befallt. Det påminner om den förståndige mannen som Jesus talar om i Matt 4:24. Han som hörde Guds ord och gjorde efter dem.

Det finns många som hör och vet vad de borde göra, men inte gör det.

Moses goda föredöme förde med sig att många fler började göra det Gud befallt. "Och Aron och hans söner gjorde allt som HERREN hade befallt genom Mose." (vers 36)

- Mannakorn att tugga på under dagen: Det står skrivet om Moses liv att han gjorde vad Herren befallt honom. Vad kommer det att stå om mitt liv?
_________________ 
Innehåll:
Aron och hans söner vigs till präster


Kommentar:
Prästvigningen varade i sju dagar. Det var inte ovanligt att stora högtider och ceremonier tog en vecka: Bröllop (1 Mos 29:27), Lövhyddohögtiden (3 Mos 23.34-36).

Då Aron och hans söner skulle prästvigas strök man blod på högra örsnibben, tummen på höger hand och stortån på höger fot (vers 23-24). Detta symboliserar reningen och invigningen av hela personen.

Prästerna hade en betydelsefull ställning. De hade en mellanställning mellan Gud och människor. De var en förutsättning för att folket kunde bära fram sina offer av tacksägelse, rening och förlåtelse. Genom Jesu offerdöd har vi fått tillträde direkt till Gud och är inte längre beroende av någon med en mellanställning.

Till eftertanke:
Det står skrivet om Moses liv att han gjorde vad Herren befallt honom.
- Vad kommer det att stå mitt liv?


Vi förstår av prästvigningen hur viktigt det var med rening, invigning och överlåtelse till Gud.
- Hur viktigt är det i mitt liv?

Inga kommentarer: