2 nov. 2020

Gör upp med sekulariseringen

Josua på väg att inta Jeriko (FreeBibleimages)

- Christer Brandt i Hemmets Vän -

”Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och Herrens härlighet går upp över dig. Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall Herren gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig. Hednafolken skall vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig.” Jesaja 60:1-3

Detta bibelord är ett Herrens NU-ord till församlingen. Detta ord har på olika sätt kommit till olika människor. Uppmaningen till kyrkan idag att stå upp och vara ljus betyder att aktivt börja leva utifrån sin sanna identitet som Guds barn, i en nära relation med Gud. Mose fick i uppdrag att konfrontera de krafter som höll Guds folk fånget, då han gick till farao i Egypten. Egyptierna blev drabbade av ett stort mörker, men bland Guds folk var det ljust. På samma sätt lovar Gud, att då vi idag utmanar de krafter som håller Guds folk fånget ska Hans ljus gå upp över dem som tillhör honom och vågar leva utifrån sin rätta identitet, trots att det är mycket mörkt runtomkring.

Den tid vi lever i präglas av stora kriser av olika slag. Den kristna kyrkan plågas idag av en rotlöshet och förvirring, djupt påverkad av den destruktiva kultur vi lever i. Idag finns hos oss kristna en ”inre sekularisering”, som lett till en brist på identitet, man undrar ”vem är jag?” Vi har blivit ett nedslaget folk, som inte fullt ut lever i sin bestämmelse och utkorelse. Men Gud kallar nu, lockar och utmanar sitt folk att börja leva i sin Gudsrikesroll, vilket bildligt är ”ett land som skall intas”, precis som löfteslandet som Israels folk en gång fick utmaningen att inta. Men folket såg då på problemen istället för möjligheterna. De såg till sina egna resurser, istället för att lita på att Gud kan göra det som verkar omöjligt. På grund av denna brist på tillit fick de vandra fyrtio år i öknen. Även dagens kris för kyrkan handlar om brist på insikt, tro och överlåtelse. Detta gör att vi kristna inte får leva i alla de välsignelser som vi har del av i Guds rike. Det landet är inte ”intaget”.

Läs mer här: http://www.hemmetsvan.se/nyhetstexter.jsp?oid=8678&coid=4

Inga kommentarer: