1 maj 2013

"Helgelsebordet"


Rapport från USA - Del 8

I Frälsningsarméns lokaler i USA finns något som man inte har i Sverige eller i andra delar av världen. Ett "Helgelsebord" (Holiness Table, oftast med texten "Holiness unto the Lord").
Vid gudstjänsten på kåren i Clearwater inbjöd kårledaren till bön på två olika platser, till botbänken (Mercy seat) och till Helgelsebordet (Holiness Table).
För det först tycker jag mycket bättre om den engelska benämningen på botbänken, nådastolen (The Mercy Seat). Nådastolen är en benämning som är lättare att förstå och förhålla sig till än Botbänken.

Senare på dagen frågade jag några amerikanska officerare om den dubbla inbjudningen och fick svaret att botbänken var till för dem som bad om frälsning och helgelsebordet för dem som bad om helgelsens välsignelse (=Andens dop enligt Brengles terminologi). Officerarna uttryckte också en viss osäkerhet på hur man använde Helgelsebordet, man kunde ju inte knäböja där. Jag fick intrycket att man inte använde det speciellt ofta.

Jag tycker att Helgelsebordet är en fin och viktig påminnelse i gudstjänsten om vårt behov av helgelse, helgelsens välsignelse och dopet med den Helige Ande.

Men det räcker inte med att bordet står där, vi måste använda det, annars haltar vårt motto, blod och eld. Blodet är förutsättningen för vår frälsning och förlåtelse. Elden är förutsättningen för Guds kraft över våra liv.

Inga kommentarer: