22 maj 2013

Så säger Herren till Frälsningsarmén

Från Stridsropet för drygt tio år sedan:
"Det var ett laddat ögonblick för de 700 deltagarna, som var närvarande vid konferensen Utmaning 2000, när Gerald Coates, en av de ledande för New House Movement och ledare för Kyrkornas Pionjärnätverk, bad de 27 frälsningsarmédelegaterna att stå upp, medan han uttalade profetordet till Frälsningsarmén"

"Så säger Herren:
Ni kommer att få se någonting hända inom Frälsningsarmén under er livstid, något som ni aldrig förr har skådat men som ni bara har läst om.

På grund av den ödmjukhet som finns i era hjärtan och på grund av det sätt Gud har förkrossat er, kommer han att besvara era böner. Och på grund av mod parat med ödmjukhet kommer ni att se hur Gud griper in i Frälsningsarmén och hur ni som en armé kommer att utföra ting ni aldrig trott vara möjliga.

Ni kommer att få vishet att inse, när ni ska sätta på er uniformen, som har både karaktär och gott namn och rykte, särskilt bland de fattiga och marginella i vårt samhälle, och sedan när ni ska ta den av er för att förmedla goda nyheter och evangelisera och bilda församlingar och göra saker och ting på ett nytt sätt.

Gud vill ge er vishet om hur ni ska använda er uniform och när ni ska låta den vara. Och han ska ger er vishet i fråga om nya församlingar.

Och han kommer att ge er många, många nya modeller för hur detta land ännu en gång ska bli fyllt av människor som vill nå ut till de fattiga, de marginaliserade, de hemlösa och hungriga. Många som har skrattat år er och förlöjligat er och som har sagt att ni inte längre är mer än en grupp män och kvinnor som är involverade i social tjänst och insamlingar, de ska komma till er och de kommer att be er om förlåtelse, då de ser den Helige Ande som verkar i era liv, i era familjer och i Frälsningsarmén.

Och Gud kommer att ta några av de mest upphöjda i vårt land, och de kommer att observera vad Gud tänker göra i Frälsningsarmén.

Jag tror att förberedelserna för detta redan är på gång. Det finns en beredskap i era hjärtan. Där finns en dialog. Där finns också delaktighet och gemenskap mellan er. Men jag fick se den kungliga familjen på ena sidan och såg de hemlösa och fattiga på den andra sidan, som alla fann tro och Kristus själv och blev berörda av de värderingar ni lever efter.

Detta är en tid då ni måste stå upp för varandra, försvara varandra. Detta är en tid då ni måste vara försiktiga angående vad ni säger till varandra.

Så säger Herren:
Ni kommer att få gråta som ni aldrig har gråtit förr. Ni ska gråta av tacksamhet. Ni ska gråta för att ni får se ting som ni aldrig trodde skulle vara möjliga i er livstid. Och ni ska gråta över de hemska ting som djävulen gjort i deras liv, dem som ni vill nå ut till. För ni kommer aldrig att nå ut till denna nation med torra ögon. Ni kommer aldrig att nå detta folk genom att tala om helvetet utan att fälla tårar.

Gud kommer att utföra ting som överraskar överallt i detta land och på grund av tårarna och skrattet som finns hos er som en enhet av människor. Om ni vill fortsätta att vara ödmjuka och samtidigt modiga -  dessa två egenskaper som är tvillingar i samma sköte: ödmjukhet och mod - kommer Gud att röra vid de kungliga palatsen i vårt land och vidröra dem som inte har något hem alls att bo i.

De mycket rika och de mycket fattiga kommer att röras av en grupp människor, som antagligen kyrkan i allmänhet skulle kunna anse vara den allra minsta tänkbara grupp som Gud skulle kunna använda sig av. Men Gud är en "gudomlig skojare", och han är de som alltid skrattar sist och bäst. Och just när en sådan grupp av människor, precis när en sådan grupp kommit ut i marginalen, då är det tid för Gud att dra dem till sig och använda dem.
"

Inga kommentarer: