6 maj 2013

Präster, pastorer, judar, politiker och journalister

Aftonbladet hade för några dagar sedan som toppnyhet på sin nättidning ett reportage om präster och pastorer. Man hade funnit exempel på personer inom den gruppen som våldtar kvinnor, plågar djur, misshandlar barn, kör fulla och bryter mot lagen.

Man säger inte att alla präster och pastorer är sådana, men rubriksättningen och de exempel man för fram lämnar läsaren med ett "ja, så mycket man alltså lita på präster och pastorer".

Jag känner igen retoriken. Jag håller just nu på att läsa två böcker som på olika sätt refererar till nazi-Tyskland.

Den ena är Göran Rosenbergs bok som beskriver sina föräldrars resa från ghettot till koncentrationslägren. Därefter den mirakulösa räddning som senare ledde till föräldrarnas återförening i Södertälje.

Den andra boken är en biografi om Dietrich Bonhoeffer som avrättades i krigets slutskede.

Båda böckerna beskriver retoriken mot judarna. Man använder samma teknik som Aftonbladet använder mot präster och pastorer. Finns det en agenda från Aftonbladets sida att misstänkliggöra präster och pastorer?

Artikeln i Aftonbladet hade säkert lika väl kunnat skrivas om judar. Det finns säkert exempel på judar som burit sig illa åt. Artikeln hade också kunnat skrivas om nästan grupp som helst, politiker, imaner, svenskar eller journalister.

Varför väljer man just präster och pastorer? Är de sämre människor än folk flest?

Kristna idag är den mest förföljda gruppen i världen. Det är den ännu inte i Sverige, men en retorik som Aftonbladets bäddar för en sådan utveckling även här.

Inga kommentarer: