9 maj 2013

Vad är det som är så fel med Emerging Church? – Del 2


För några veckor sedan var Rut och jag i Danmark och undervisade på en kurs för frälsningsofficerare från de nordisk länderna. För min del handlade undervisningen huvudsakligen om Emerging Church.

Min utgångspunkt var en bok var av två av de mest framträdande företrädarna för Emerging Church, Rob Bell och Brian McLaren. Rob Bells bok skrev jag om i Del 1.

Brian MacLarens bok, A New Kind of Christianity (En ny slags kristendom), presenterar verkligen en ny slags kristendom.

McLaren menar att kristendomen har gått fullständigt fel sedan trehundratalet efter Kristus. Fram till dess var kristendomen fri och levande, men sedan började man fastställa trosbekännelser, lärosatser och doktriner. Dessa saker är, enligt McLaren, av ondo. I trosbekännelser och lärosatser låser man fast vad som är sanningen och kan därför avfärda dem som har en annan uppfattning.

Kan man inte införliva de tankar som kommer fram i Emerging Church-rörelsen i den traditionella kristendomen, frågar McLaren. Nej, svarar han, samtidigt som han önskar dem lycka till som fortfarande tror att det går. McLaren menar att dagens kristendom är så grundläggande fel att det inte går att reparera den. Den måste återskapas.

McLarens två huvudinvändningar mot kristendomen som den utvecklats sedan trehundratalet är dels den vanliga sammanfattningen av Bibelns budskap i "sex linjer", dels synen på Bibeln.

Sammanfattning av Bibelns budskap i sex linjer
H
är vänder sig McLaren mot förkunnelsen som bygger på följande bild:
Den första linjen (till vänster) är det harmoniska livet i Edens lustgård. Nästa nedåtgående linje är syndafallet. Sedan kommer ett liv åtskilt från Gud och sedan kommer en uppåtgående linje som representerar frälsningen genom Jesus. Och slutligen en pil till himlen (för de frälsta) och en pil till helvetet för de övriga.

Jag kan hålla med om att bilden är förenklad, men jag tror ändå att den sammanfattar Bibelns budskap på ett bra sätt. Bilden beskriver också vad som är kärnan i Evangeliet, det som vi brukar kalla Den lilla Bibeln: Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv” (Joh 3:16)

Frälsningsarméns elvte lärosats säger just det som McLaren vänder sig emot:
Vi tror på själens odödlighet, de dödas uppståndelse, den allmänna domen vid världens ände, de rättfärdigas eviga salighet och de orättfärdigas eviga straff.”

Synen på Bibeln
Den andra huvudinvändningen mot traditionell kristendomen är att man betraktar Bibeln som Guds ord. Att man ser Bibeln som auktoritativ.

McLaren har en annan syn på Bibeln. Han skriver att vi ofta har närmat oss bibeltexterna som en förklarande kod för hur vi ska leva i stället för att förstå Bibeln som den verkligen är: ”Ett bärbart bibliotek av dikter, profetior, historier, fabler, liknelser, brev, gräl och så vidare”.

McLaren ser inte Bibeln som auktoritativ utan som ett inlägg i ett pågående samtal där våra erfarenheter, känslor och åsikter är lika viktiga inslag.

Då McLaren kommenterar Jobs bok skriver han att uppenbarelsen inte består i svarta tecken skrivna på ett vitt papper, utan snarare finns uppenbarelsen i de vita fälten mellan bokstäverna och uppenbarelsen framträder i samtalet med varandra.

Även här har Frälsningsarmén slagit fast det som McLaren kritiserar i sin första lärosats: ”Vi tror att Gamla och Nya testamentets skrifter är givna av Gud genom inspiration och att de allena utgör det gudomliga rättesnöret för kristen tro och kristet liv.”

Men grundproblemet, enligt McLaren, är inte hur Frälsningsarmén eller andra kyrkor har formulerat sina lärosatser. Grundproblemet är att de har lärosatser.

Vad är det då som är så grundläggande fel med kristendomen? Och hur kan företrädare för Emerging Church komma fram till en helt ny slags kristendom?

Grundproblemet är att man reducerar Bibeln till att vara något helt annat än Guds ord. Om man inte har Bibeln som "rättesnöre", kan man naturligtvis hamna var som helst. Det beror helt och hållit vilka som för tillfället finns med i samtalet.

Inga kommentarer: