11 maj 2013

Inför söndagen - Söndagen före pingst

Söndagens texter - Söndagen före pingst - Hjälparen kommer
5 Mos 31:6-8 | Rom 8:31-39 | Joh 16:23-33 | Ps 33:18-22

"Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet: För din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår.
Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre
" (Rom 8:31-39 FB)

En överväldigande seger
Ishockey-VM pågår för fullt. Vi vill gärna läsa i tidningarna att Tre Kronor vinner sina matcher. Ibland blir vi besvikna. Det gick inte som vi hoppades. Och även de segrar som Tre Kronor vinner, vinns ibland med knapp marginal, med stor tveksamhet. 

I dagens bibeltext står det om att vi som kristna vinner en seger. Inte en tveksam seger. Inte en seger med knapp marginal. Vi vinner en överväldigande seger! (vers 37). Men det gör vi inte i oss själva. Den gör vi genom honom som vunnit totalsegern över döden. Genom honom som älskat oss vinner vi denna seger.

Ja, det kan vara svårt många gånger. Det kan se ut som om vi förlorar. Men Bibeln är historia skriven i förväg och vi vet att vi är segrare tillsammans med Jesus.

Denna söndagen har fått namnet "söndagen före pingst" och det ligger förväntan i luften. Den Helige Ande är den som ger oss kraft att leva i denna seger. Den Helige Ande är den som förvandlar svaga misslyckade kristna för pingsten, till segrande, jublande, triumferande lärjungar som lever i den seger Gud har köpt för oss.

Du får vara med. På pingstdagen säger Petrus i sitt tal att Gud skall utgjuta sin Ande över alla människor (Apg 2:17). 

Luften darrar av förväntan. Pingsten är på väg.

Inga kommentarer: