18 maj 2013

Plötsligt händer det bara
- Söndagens texter, Pingstdagen: Joel 2:28-29 | Apg 2:14-21 | Joh 14:15-21 | Ps 104:27-31
Det hände förra veckan
 Marken hade varit frusen länge. Buskarna och träden såg ut att vara döda. Det hade varit mörkt, kallt, fruset, livlöst en lång tid. Men så hände det  plötsligt på bara en dag. Naturen exploderade. Det gick inte att hålla tillbaka livet längre. Solen, ljuset, värmen förlöste det som såg ut att vara dött.

”Kan de här benen få liv igen?”
Den frågan kan vi läsa i Hesekiel kapitel  37, då profeten ser ut över en dal med förtorkade livlösa ben. Då talar Herren till de förtorkade benen ”Se jag skall låta min ande komma in i er, så att ni får liv.” Och benen fogades samman och fick liv igen.

Hur ser det ut i ditt liv?
Du kanske känner igen dig i berättelsen om de förtorkade benen. Du som en gång var så full av andligt liv har kanske förlorat kraften, glädjen, inspirationen i ditt liv.
Ibland kan det kännas så också i församlingen. Vi som en gång var sammansvetsade i en och samma kropp kanske har reducerats till ett torrt församlingsliv.

Plötsligt händer det bara
Lärjungarna hade förlorat hoppet. Det blev inte som de hade trott. Fyllda av fruktan låste de in sig. Men så plötsligt händer det: ”När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. 2 Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. 3 Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. 4 Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.” (Apg 2:1-4 FB)

På söndag, Pingstdagen, kommer vi att berätta mer om det på Frälsningsarmén i Alingsås. Plötsligt hände det bara – och det kan hända igen.

(Publicerat i Alingsås Tidning den 17/5)

Inga kommentarer: