8 sep. 2015

Dina vänner är betydelsefulla för Gud!- David Wilkerson - September 1998 -Vilka räknar du som dina närmaste vänner? Vare sig du tror det eller inte så betyder denna fråga mycket för Herren. Och detta beror på att dina vänskapsrelationer ljudligt berättar om tillståndet i ditt hjärta - både för Gud och för världen.

Har du någonsin tänkt på att be: "Herre, vad tycker du om mina vänskapsrelationer? Tycker du om dem eller tycker du inte om dem?" En rättfärdig vän kan förmedla Guds välsignelse och välvilja genom att uppmuntra dig till en gudfruktig livsstil. Å andra sidan kan en syndig vän bli en stark länk till allt slags ont och föra in dig i ett förfärligt slaveri.

När jag i denna predikan genomgående använder ordet "vän", så syftar jag inte på nära familjemedlemmar, som äkta make, föräldrar eller barn. Den definition som jag här använder om en vän är någon som står dig nära - en som du har ett självklart förtroende till. Kort sagt, så är en vän någon som du har vid din sida, som du talar med och visar ditt innersta för.

Givetvis har du flera sorters vänkretsar. Du har en "affärskrets", där dina medarbetare, kolleger eller kunder ingår. Du har en "social" krets, som innefattar de människor du identifierar dig med på ett mer ytligt sätt. Du kan också ha kontakt med ogudaktiga bekanta. Aposteln Paulus säger att det är omöjligt för oss att undvika detta slags kontakter - för annars skulle vi bli tvungna att helt och hållet lämna världen!

Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: