3 sep. 2015

Nu är det torsdag - reflektioner från Moseböckerna

På den engelska sidan har vi under en tid lagt in ett avsnitt av Harold Webbers It´s Thursday, reflektioner från Moseböckerna. Här kommer ett avsnitt översatt till svenska.

”Farao sade till Josef: ”Härmed gör jag dig till styresman över hela Egypten.” (1 Mos. 41:41).

Tänk vad snabbt livet hade vänt för Josef, på det mest förunderliga sätt. Ena sekunden försmäktar han i fängelset tillsynes helt utan hopp om att kunna komma ut. Nästa ögonblick är han den mäktigaste mannen i landet. När Gud gör något är det aldrig halvhjärtat. När han ger, ger han inte bara det vi absolut behöver. Han är överflödets Gud, och han välsignar oss med mer än vi någonsin kan förtjäna, mer än vad vi kunde hoppas på eller föreställa oss. När Jesus gav mat till 5000 människor, blev de fem bröden och två fiskarna förvandlade till mer än nog för att tillfredsställa folkets hunger.

Det enda som kan sätta en bromskloss för Guds överflödande givmildhet är vår olydnad, vilken  alltid har sitt ursprung i vår brist på tro. Gud utmanar sitt folk att ge till Gud det som rättmätigt tillhör honom. Han säger: ”Kom med hela tiondet till förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Sätt mig på ett sådant prov, säger Herren Sebaot, då kommer jag att öppna himlens fönster och låta ymnig välsignelse strömma ner över er.”

Kom med hela tiondet till förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Sätt mig på ett sådant prov, säger Herren Sebaot, då kommer jag att öppna himlens fönster och låta ymnig välsignelse strömma ner över er. (Malaki 3:10)

Vår Gud är en Gud, som Paulus påminner oss om i Efesierbrevet 3:20 ”med sin kraft… förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka”. Det Gud gjorde i Egypten var oändligt mycket mer än Josef någonsin hade kunnat föreställa sig. Han måste sluta att föra räkenskap (v 49) så enorm blev skörden. Ibland har vi helt enkelt inte tillräcklig tro vad Gud faktiskt kan göra. Vi förväntar bara lite och så är det detta Gud ger. Han är inte den som gör någon besviken. Om vi bara förväntade mer, skulle han inte göra oss besvikna och antagligen skulle han ge oss långt mer än det vi bad om.

Nu har Josef ett fullständigt nytt liv. Äntligen har han blivit befriad från det som utan tvekan plågat honom och oroat honom under de senaste 13 åren, där han, det är jag säker på, ständigt såg sig tillbaka. Men nu har han hopp, där hopp tidigare inte existerade, värde där han tidigare kände sig värdelös, han går en ljus framtid till mötes i stället för en mörk. Han kan äntligen lägga sin gårdag bakom sig och glömma allt det förfärliga (v. 51). Han är en ny människa. Vi blir här påminda om vad Jesus kan göra också för oss, ge hopp i stället för hopplöshet, hjälp i stället för hjälplöshet och värde i stället för värdelöshet.  ”Den som är i Kristus, är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt ha kommit.” (2 Kor 5:17)

Gud välsigne er alla

Inga kommentarer: