17 sep. 2015

Hemligheten

I Nya Testamentet kan vi läsa om en hemlighet. Gud hade haft en hemlig plan som genom generationerna hade varit dold för människorna. Och Paulus såg det som sin kallelse att upplysa om "planen med den hemlighet som från världens början varit dold hos Gud" (Ef 3:9).

Vad var det då som var så hemligt? Vilken var den väl bevarade hemligheten? Jo, Gud ville nu visa sin vishet i hela dess mångafald för hela världen (Ef.3:10). Gud vile demonstrera för hela världen vem han egentligen är. Och hur hade Gud tänkt demeonstrera det? Jo, det tänkte han göra genom sin kyrka, genom dig och mig.

Du kanske tycker att det är en riskabel plan Gud har då han låter sig begränsas av hur mycket av sig själv han kan uppenbara beror på dig och mig.

Det står om denna hemlighet i fler av breven. I Kolosserbrevet kan vi läsa "Detta är den hemlighet som har varit fördold i alla tider och släktled men nu har uppenbarats för hans heliga." (Kol 1:26). Den stora hemligheten är "Kristus finns hos er" (Kol 1:27).

Så är det. Vi är Guds möjlighet att visa vem han. Det är genom sin församling, genom oss, som Gud kan demonstrera sin natur, sin oändliga kraft, sin kärlek. Och får han inte visa det genom oss, kommer inte världen att veta denna hemlighet.

Ser du problemet? Vi är Guds möjlighet och vi är Guds begränsning. Meningen var att hemligheten skulle uppenbaras på pingstdagen och sedan föras vidare från generation till generation. Det som hände på pingsdagen, då det som fanns inne i lärjungarna plötsligt frigjordes och blev uppenbarat för alla, skulle fortsätta att demonstreras för varje släktled genom församlingen.

Men, redan i den första församlingens tid hade de troende glömt vilka möjligheter Gud hade lagt ned i dem. De som skulle berätta och demonstrera möjligheten hade glömt bort den. Det hade blivit en hemlighet till och med för dem som skulle berätta om hemligheten.

Så Paulus måste till och med be att Gud skulle öppna deras hjärtans ögon så att de själva förstod vilken rikedom de hade i Kristus (Ef 1:18).

Hur är det med den kristna församlingen idag? Hur är det med dig och mig idag? Har du förstått vilken hemlighet Gud har lagt ned i dig? Har du förstått att den kraft som väckte upp Jesus från de döda bor i dig? (Ef 1:19). Eller är det en hemlighet för dig?

Du och jag är Guds möjlighet i vår generation. Vi måste välja om vi ska vara den möjligheten eller om vi ska begränsa att Gud får demonstrera vem han är.

Släpp loss Guds kraft i ditt liv, en andlig vår är på väg!

/PB

Inga kommentarer: