23 sep. 2015

Vad har hänt med omvändelsen

David Wilkerson Augusti, 1999

Vad har hänt med omvändelsen? I de flesta kyrkor hör du knappast ordet nämnas idag - inte ens i Baptist, Pingst eller evangelikala sammanhang. Pastorer kallar sällan på sina församlingar till att sörja över synd - att begråta eller känna förkrosselse över att de sårar Kristus med sin ondska.

Istället så hör vi detta budskap från våra talarstolar idag, "Tro bara. Ta emot Kristus, så blir du frälst." Texten vi skall använda för att belysa detta budskap är Apostlagärningarna 16:30-31

I det här stället, hölls aposteln Paulus i fängelse när plötsligt marken skakade och celldörrarna öppnades. Fängelsevakten trodde omedelbart att alla fångarna flytt, villket betydde att han riskerade att avrättas. I sin desperation, drog han sitt svärd och skulle ta livet av sig när Paulus och Silas stoppade honom, försäkrade de honom att ingen hade flytt.

När han såg detta, föll han ned framför apostlarna och ropade, "… Vad skall jag göra för att räddas"? De svarade: "Tro på herren Jesus, så skall du bli räddad, du och din familj." (Apg. 16:30-31)

När vi läser det här stället, är det viktigt att komma ihåg att fängelsevakten var på gränsen till att begå självmord, med svärdet i hand. Han var redan vid en omvändelsepunkt - på sina knän, skakande och bruten, framför apostlarna. Så hans hjärta var verkligen förberett för att ta emot Jesus i tro.

Läs mer HÄR

Inga kommentarer: