22 sep. 2015

Hebreerbrevet 9 – Kraften i Jesu blodResultatet av Jesu enastående person och enastående tjänst är att Jesus har förlöst ett enastående arv (v.15-17). 


Det arv det talas om här är inte bara livet efter döden, utan framför allt ett liv före döden. Ett arv som gäller för oss här och nu. Kraften i ett testamente blir förlöst i det ögonblick den som upprättat testamentet dör (v.16-17).


A - Översikt över Hebreerbrevet 9
v.1-10 Gudstjänsten i det gamla förbundet. Tabernaklets uppbyggnad. Offertjänsten i tabernaklet. Föreskrifter för rening.
v.11-28 Karften i Jesu blod. Kristi tjänst som överstepräst. Vårt eviga arv. Jesus ska komma tillbaka.


B – Kommentarer Hebr 9
v.1-10 Gudstjänsten i det gamla förbundet
Tabernaklet var indelat i tre avdelningar:
Förgården med offeraltaret och reningskaret.
Det heliga, dit bara prästerna hade tillgång
Det allraheligaste, det inre rummet. Dit fick bara översteprästen gå in en gång om året. Mellan det heliga och det allraheligaste fanns förlåten, en tjock tygvävnad som skiljde de båda rummen åt.

v.11-28 Kraften i Jesu blod
(Längst ned på sidan kan du lyssna på sången "The blood will never loos its power" - Blodet ska aldig förlora sin kraft)
I de sju första kapitlen i hebreerbrevet ligger huvudvikten på det enastående med Jesu person. Det talas om hur mycket större Jesus är än alla andra. Från och med åttonde kapitlet flyttas huvudvikten från Jesu enastående person till Jesu enastående tjänst.

I kapitel åtta talas det om att
-Jesu prästtjänst står mycket högre än alla jordiska prästtjänster
-det nya förbundet, som är resultatet av Jesu prästtjänst, är mycket större än det gamla förbundet

I kapitel nio och fram till 10:18 talas det om
-hur mycket större Jesu offer är jämfört med alla offer i det gamla förbundet
-hur mycket större frälsande och renande kraft det finns i Jesu blod jämfört med blodet från bockar och oxar

Resultatet av Jesu enastående person och enastående tjänst är att Jesus har förlöst ett enastående arv (v.15-17). Det arv det talas om här är inte bara livet efter döden, utan framför allt ett liv före döden. Ett arv som gäller för oss här och nu. Kraften i ett testamente blir förlöst i det ögonblick den som upprättat testamentet dör (v.16-17).

Jesus har dött, en gång för alla. Arvet är förlöst. Du tillhör arvtagarna. Du är rik!


C – Uppgifter för självstudium eller samtal
v.1-9
1/Försök att finna information om de olika sakerna som hör ihop med tabernaklet och vilken funktion de hade i det gamla förbundet. (Ta hjälp av bibelhänvisningarna till det Gamla Testamentet som står längst ned på sidan)

2/Vilken funktion hade blodet det gamla förbundet?
-vers 7
-den första påsken (2 Mos 12)
-Försoningsdagen (3 Mos 16)

v.11-28
3/Vilken funktion har blodet enligt vers 12? Vad innebär det?

4/Vilken funktion har blodet enligt vers 14? Vad innebär det?

5/Vilken funktion har blodet enligt vers 18 och v.20? Vad innebär det?

6/Vilken funktion har blodet enligt vers 22? Vad innebär det? (Jämför 1 Joh 1:9)

7/Vilka saker i arvet är det som blir förlöst för oss genom Jesu död och uppståndelse? (Se också Ef 1:3-14)

8/Vilket framtidshopp presenteras i v.28?

Vers för eftertanke och memorering
Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger.
v.11

Inga kommentarer: