3 sep. 2015

Två rustningar

Den senaste tiden har vi i den dagliga bibelläsningsplanen läst om två olika slags rustningar.

RUSTNING 1
I Efesierbrevet har vi läst om att ta på Guds rustning, så att vi kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp (Ef 1:11).

Det är en rustning som kanske inte syns på utsidan, men den kommer att märkas i våra liv!
Den talar om att hålla sig till sanningen, vara iklädd rättfärdigheten, en villighet att tjäna, tro och Guds Ord.

RUSTNING 2
I Första Samuelsboken har vi läst om då lille Davis skulle gå ut i strid mot jätten Goljat. Inför striden klädde man på David Sauls rustning.

Det var en rustning uttänkt och tillverkad av människor. Det var säkert inget fel på den rustningen som David fick låna. Det var ju kungens egen och förmodligen det allra bästa människor kunde erbjuda.

Men den passade inte i striden mot Goljat. David kunde inte röra sig fritt i rustningen. All energi gick åt att bära upp rustningen. Han såg säkert bra ut i den praktfulla rustningen och kanske kunde den till och med imponera på fienden. Men den var mer till hinder än till hjälp då det blev dags för kamp.
David fick kasta ifrån sig rustningen och gå emot fienden till synes orustad. Men han hade en rustning som man inte kunde se utanpå, men den märktes.

David sa till Goljat: "Du kommer emot mig med svärd och spjut och sabel. Jag går emot dig i Herren Sebaots namn" (1 Sam 17:45), och fortsätter "....alla här skall inse att det inte är med svärd och spjut som Herren ger seger."

Vilken rustning bär du? Jag är rädd att man ofta i våra dagar är mer angelägen om att det ska se bra ut. Man vårdar det yttre. Man upprätthåller det som kanske förväntas (att ha en rustning som syns).

Det kanske ser bra ut men man vinner inga segrar i den andliga världen med en världslig rustning. Det kan till och med vara så att det som ser bäst ut inte vinner några segrar alls i den andliga striden.

Vi kanske också måste kasta av oss den rustning som syns inför alla och lägga vår energi och uppmärksamhet att ikläda oss Guds vapenrustning så att vi kan hålla stånd och vinna i den andliga kampen.

/PB

Inga kommentarer: