1 sep. 2015

Hebreerbrevet 6 - Den kommande världens krafter


I en av de gamla läsarsångerna brukade man sjunga: ”Och vad vi smakat här, en droppe endast är av sällhetshavet ovan där.” Hebreerbrevet talar om att vi redan här kan smaka den kommande världens krafter.
Trots att vi helt och fullt lever i den nuvarande världen, så vill Gul låta oss smaka redan här och nu det som hör till den kommande världen: frid, glädje och hälsa.A - Översikt över Hebreerbrevet 6
v.1-3 Låt oss lämna barnstadiet och gå vidare mot mognad
v.4-8 En försmak av himlen. Att få del av den Helige Ande, smaka Guds goda ord och den kommande världens krafter.
v.9-20 Guds löften står fast. Ha goda förebilder, Få del av löftena genom tro och tålamod.B – Kommentarer Hebr 6
Låt oss gå vidare v.1-3
Kapitel fem avslutas med att tala om barnstadiet, där vi måste leva av mjölk. Kapitel sex uppmanar oss att inte stanna i barnstadiet utan att gå vidare mot mognad och att kunna bli användbara i Guds rike. I Efesierbrevet fyra får vi en bra lektion om hur Gud vill att hans barn ska växa upp tillsammans och bli uppbyggda i kärleken. Där finner var del sin uppgift tills ”vi blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet” (Ef.4:13)

Den kommande världens krafter v.4-8
Allt det som Gud låter oss uppleva här på jorden av välsignelser är bara en försmak på hur det kommer att bli i evigheten. Vi har fått den Helige Ande som en pant på vårt kommande arv (Ef 1:13-14).

-Den frälsning vi får ta emot här och nu är fullkomlig, men ändå längtar vi till den slutliga frälsningen (1 Pet 1:5)
-Gud ger oss en fullkomlig frid här på jorden, men den friden störs gång på gång då det t.ex. händer något negativt med någon som vi verkligen bryr oss om. Den frid vi upplever är en försmak av den fullständiga friden som väntar.
-Vi kan ibland få uppleva att någon blir mirakulöst helad från sjukdom. Men alla som blir helade blir förr eller senare sjuka igen. Ingen människa dör frisk. Den fullkomliga hälsan och avsaknaden av lidande väntar för Guds barn. Då kommer det inte att finnas sjukdom och död.
-Se på Jesus står det i Hebreerbrevet 3:1. Men vår upplevelse av Jesus är bara en liten försmak av den gemenskap vi ska få uppleva då vi ska möta honom i den kommande världen.

Guds löften står fast v.9-20
Hebreerbrevets författare kommer ofta tillbaka till att vi behöver goda förebilder som kan vi lära av (Hebr 6:12), som vi kan bli sporrade av (Hebr 10:24) och som vi kan ha som föredöme (Hebr 13:7).

Gud vill lära oss genom förebilder. Gud vill också att du ska bli en förebild. Det är den naturliga utvecklingen i en mognadsprocess. Först har man föräldrar, sedan blir man förällder. Först har man förebilder, sedan blir man förebild.

Paulus säger ”Ha mig till föredöme” (1 Kor 4:16). Hur skulle kristenheten se ut om alla hade dig eller mig som föredöme? En av dem som hade Paulus som förebild var Timoteus. Efter en stund skriver Paulus till Timoteus att nu är det hans tur att vara förebild: ”Var en förebild för de troende” (1 Tim 4:12)


C – Uppgifter för självstudium eller samtal
v.1-3
1/Hur kan man bygga vidare i det kristna livet? Som individer? Som gemenskap/församling?

2/Om man ska vägleda en nyfrälst människa, var ska man då börja? Vad är det som är grundläggande för att kunna växa i sin nya identitet?

v.4-8
3/ Vad betyder bildspråket i vers 7? Vad står de olika bilderna för? Åker, regn, gröda etc.

v.9-20
4/Vilka två förutsättningar finns för att få del av Guds löften enligt vers 12?

5/Vad innebär dessa två egenskaper i praktiken?

6/Vilken bild används i vers 19 för hoppet? Vad vill den bilden illustrera?

Vers för eftertanke och memorering
Sträva efter att likna dem som genom tro och uthållighet får sin del av vad Gud har lovat
vers 12

Inga kommentarer: