6 sep. 2015

Ett bättre hopp - Hebreerbrevet del 7Ett återkommande tema i Hebreerbrevet är ordet bättre. De tidigare kapitlen har betonat att Jesus är bättre än änglarna, Moses, Josua, Aron och leviterna. I kapitel sju talas det om ett bättre hopp (v.19), som gör att vi kan närma oss Gud, och ett bättre förbund (v.22), som Jesus går i god för.


A - Översikt över Hebreerbrevet
v.1-3 Melkisedek som förebild för Jesus
v.4-10 Jämförelse mellan Melkisedeks och Arons prästadöme.
v.11-19 Ett prästadöme som inte bygger på lagen
v.20-28 Jesu prästadöme


B – Kommentarer Hebr 7
Vilka är Melkisedek, Aron och leviterna?
För att kunna förstå jämförelserna i detta och övriga kapitel i hebreerbrevet måste man veta vilka personerna är som används i jämförelserna.

-Aron och leviterna
Då Moses fick leda Israels folk ut ur fångenskapen i Egypten på 1200-talet före Kristus, så var det Mose bror Aron, som fick uppgiften att vara präst och bära fram folkets syndoffer för Gud. Och eftersom Moses och Aron kom från Levi stam, så blev leviterna den speciella präststammen.

-Melkisedek
Många år tidigare, på 1800-talet före Kristus, levde Israels stamfar Abraham, I 1 Mos 14:18-20 möter Abraham Melkisedek, som var ”präst åt Gud den högste”. Melkisedek välsignar Abraham och Abraham ger tionde till Melkisedek

Melkisedek som förebild v.1-3
I Psalm 110 finner vi en profetia om den kommande Messias. Psalmen är skriven under det levitiska prästadömets dagar, men Gud lovar i psalmen att Messias skall vara en präst av ett annat slag: ”Du är präst för evigt i Melkisedeks efterföljd” (Ps 110:4).
Melkisedek är en förebild för Jesus på flera sätt:
-Namnet Melkisedek betyder ”Rättfärdighetens kung”
-Melkisedek var kung i Salem. Salem är ett gammalt namn på Jerusalem. Salem betyder ”frid”. Kung i Salem betyder alltså ”fridens kung” eller ”fridsfurste”.
-Han var präst åt Gud den högste
-Han är högre än Abraham, eftersom han välsignar Abraham och får tionde av Abraham. Det är alltid den högre som välsignar den lägre i GT.
-Han har ingen början och inget slut. Annars är det vanliga i GT att människor presenteras genom sina föräldrar och sin avkomma.(v.3)
-Han är och förblir en präst för alltid. (v.3), till evig tid (v.17+21)

Ett bättre förbund v.20-28
Det finns några huvuduttryck som återkommer i hebreerbrevet. Ett av dem är bättre. Det ordet skulle kanske kunna vara en passande överskrift för hela hebreerbrevet. Det har tidigare talats om att Jesus är bättre än änglarna, Moses, Josua, Aron och leviterna. I kapitel sju talas det om ett bättre hopp (v.19), som gör att vi kan närma oss Gud, och ett bättre förbund (v.22), so m Jesus går i god för.

Ett annat återkommande uttryck är evig, som påminner om att Jesu verk inte är tidsbegränsat.
-en evig frälsning (Hebr 5:9)
-till evig tid (Hebr 7:17+21+24+28)

Ett tredje återkommande uttryck är en gång för alla, som talar att Jesu offer inte måste upprepas dagligen eller årligen, som i det gamla förbundet. Han bar fram offret en gång för alla (v.27)

C – Uppgifter för självstudium eller samtal
v.1-3
1/Melkisedek var kung och präst. På vilket sätt är Jesus kung i dag? På vilket sätt är han präst?
 
2/Vad får det för konsekvenser för mig personligen att Jesus är kung? Att han är präst?

v.4-10
3/ På vilket sätt är Melkisedeks prästadöme större än det levitiska?

v.11-19
4/Vad är grunden för det levitiska prästadömet?  (v.16)

5/Vad är grunden för Melkisedeks prästadöme?

v.20-28
6/Vilka kännetecken finns på Jesu prästadöme? (v.24-27)

7/Vem går Jesus i förbön för enligt vers 25?

8/Vad tror du att Jesus ber om för mig/oss i dag?

Vers för eftertanke och memorering
Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem.
vers 25

Inga kommentarer: