23 sep. 2015

Du är den mannen!

Jag träffades av den meningen då jag läste den dagliga bibelläsningen från 2 Sam 12.

Bakgrunden är att David fick lust på någon annans kvinna. Han såg Batseba och tog henne till sig. Ganska snart efter det fick David ett besked från Batseba att hon blivit med barn. Batsebas man, Uria, låg ute i krig i Davids armé. 
För att dölja sin synd kallade David hem Uria för att rapportera om krigen och bo hemma en period, så att han senare skulle tro att det var han som var far till barnet.
Men Uria vägrade att sova hemma hos sin fru under tiden han var i Jerusalem samtidigt som hans kamrater låg ute i fält under svåra förhållanden.
David såg då till att Uria blev dödad av fienderna i kriget. 
Så hoppades David att han hade löst problemet. Men även om ingen visste att David var far till barnet som Batseba, mådde David inte bra. Han beskriver sin situation i Psalm 51 och Psalm 32.
Men så kommer profeten Natan Till David och berättar om en man som handlat orättfärdigt. David blir upprörd och utbrister att den mannen måste straffas hårt. Det är då profeten säger : "Du är den mannen"
Det är lätt att se att David handlat fel och att han var i stort behov av Guds nåd och förlåtelse.
Vi har också lätt att se på andra människor runt om oss och bedöma deras liv. Vi kan se alla fel de gör och hur de på  olika sätt syndat samtidigt som vi kanske tycker att vi lever ett bra kristet liv. Men orden träffade mig: "Du är den mannen". 
Det är inte bara alla andra som är i behov av Guds nåd och förlåtelse. Det är jag som är den mannen som behöver Guds nåd och förlåtelse!
Vändpunkten för David var då han vände sig till Gud, slutade bortförklara den och bekände sin synd (Ps 32:5).
Det är där vi alla befinner oss idag. Det är du som behöver Guds nåd och förlåtelse. Berättelsen handlar inte om David bara. Den handlar om mig, och om dig!
Det är vi som behöver löftet i 1 Joh 1:9.

Inga kommentarer: