26 okt. 2019

Inför söndagen: TRONS KRAFT

- Från kyrkoaretstexter.se -
1 Mos 15:5-6, 1 Tim 6:11-12, Joh 9:1-7, 24-39, Ps 73:23-26


Gud är den som har all kraft och styrka. I Heb 1:3 står det att han upprätthåller allt med sitt mäktiga ord. Tron är det som kopplar ihop människan med Guds möjligheter - den förlöser Guds vilja här på jorden.

I texten från Johannes 9 blir en man som var född blind helad. Detta är det sjätte av sju ”tecken” som Johannes skriver om i sitt evangelium. Han använder medvetet inte orden ”under” eller ”kraftgärning” utan det grekiska ordet ”semeion” som mer fokuserar på den som utför undret och symboliken än själva undret i sig.


Läs mer här:  https://www.facebook.com/kyrkoaretstexter/photos/a.476168509074475/2782856515072318/?type=3&theater

Inga kommentarer: