7 okt. 2019

UTMANINGEN 7 okt - 2 Tim 4

"MEN HERREN HJÄLPTE MIG"

Bibelläsning: Andra Tim 4
"...predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran" (2 Tim 4:2-3 FB)

Paulus uppmanar Timoteus att predika i tid och otid. För det kommer en tid då människorna inte längre ska stå ut med den sunda läran.

Då Paulus berättar i kapitlet om alla sina umbäranden då han förkunnade evangeliet och om hur många som vänt sig bort från honom skriver han orden: "Men Herren hjälpte mig..." (2 Tim 4:17 FB)

Om du också möter motstånd och förakt då du står upp för evangeliet, ska säkert du också, då du ser dig tillbaka, kunna säga: "Men Herren hjälpte mig.."

==> 
Mannakorn att tugga på under dagen: Herren hjälper också mig.(Till varje kapitel i NT finns, förutom det vi lägger ut här, även en avdelning med Översikt, Kommentarer och något att tänka vidare på. Om du skriver ett mejl till info@rupeba.se och skriver UTMANINGEN kommer du med på vår utsändningslista. Då får du ett morgonmejl varje dag med kommentarer till dagens kapitel)

Inga kommentarer: