2 okt. 2019

UTMANINGEN 2 okt - 2 Tim 6

ATT VARA NÖJD

Bibelläsning: Första Timoteusbrevet 6

"Ja, gudsfruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning" (1 Tim 6:6 FB)
"Men sann rikedom är att tro på Gud och samtidigt vara nöjd med det man har." (1 Tim 6:6 En levande bok)

"Att vara nöjd" är inte ett populärt begrepp idag. Det är nästan fult att vara nöjd. Idag ska man alltid ha mer, finare, dyrare, bättre, modernare i jakten på att förverkliga sig själv.

Men det finns en vila i att vara nöjd, i förnöjsamhet. Sann rikedom, säger bibelordet, är att tro på Gud och att vara nöjd.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gudsfruktan och ett förnöjt sinne.

Inga kommentarer: