28 okt. 2019

UTMANINGEN 28 okt - Heb 11

ATT VETA NÅGOT SOM MAN INTE KAN VETA NÅGOT OM

Bibelläsning: Hebreerbrevet 11
"Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser." (Heb 11:1 FB)

Visshet är att veta något. I Första Johannesbrevet står det flera gånger att vi vet (1 Joh 5 v.18, v.19, v.20). Johannes skriver i samma kapitel: "Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv". (1 Joh 5:13)

Gud vill att vi ska ha visshet, att vi ska veta. Vem skulle vara nöjd med en 75-procentig frälsningsvisshet?

Tro kan vara att plötsligt bara veta att Gud finns och att han älskar mig och att jag får bli frälst av bara nåd. Att helt enkelt bara veta något som man egentligen inte kan veta något om.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Tack för att jag genom tron får veta att jag är frälst.

Inga kommentarer: