17 okt. 2019

UTMANINGEN 17 okt - Heb 4

DÅ DU HÖR HANS RÖST...

Bibelläsning: Hebreerbrevet 4
"I dag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan." (Heb 4:7)

Dagens kapitel handlar om att höra från Guds ord.
-Det står att Guds ord är skarpare än något tveeggat svärd (v.12).
-Det står också att man kan ta emot Guds ord till ingen nytta om man inte tar in det i sig (v.2)

Men budskapet som återkommer flera gånger är att Gud talar. Och då han säger något till mig, vill Gud att jag skall lyssna, ta emot det och lyda det han säger.
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud talar till mig varje dag. Vad vill han säga till mig just nu?

Inga kommentarer: