16 okt. 2019

UTMANINGEN 16 okt - Heb 3

SE PÅ JESUS

Bibelläsning: Hebreerbrevet 3
"Därför, heliga bröder, ni som har fått del av en himmelsk kallelse, se på Jesus, den apostel och överstepräst som vi bekänner oss till."
(Heb 3:1 FB)

Dagens kapitel varnar oss för att bli förhärdade (vers 8, 13 och 15)
Det talas också om syndens makt att bedra (vers 13)

För att motverka detta ska vi dagligen uppmuntra varandra (vers 13) och se på Jesus (vers 1).

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre visa mig idag vem jag ska uppmuntra. Och på vilket sätt. Herre jag vill idag avskilja tid i bön tillsammans med dig. Och bara se på dig.

(P.S. Om någon helt oväntat kommer till dig och säger något uppmuntrande till dig, så är det inte otroligt att han/hon också har läst UTMANINGEN idag)

Inga kommentarer: