30 okt. 2019

UTMANINGEN 30 okt - Heb 13

FÖREBILDER

Bibelläsning: Hebreerbrevet 13
"Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig.
Därför kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig?"
(Heb 13:5-6 FB)

- Varför kan vi frimodigt säga att Herren är min hjälpare och att jag inte ska frukta?
- Därför att Gud själv har sagt att han aldrig ska lämna mig eller överge mig.

Det skapar trygghet och stabilitet om jag kan bygga mitt liv på vad Gud har sagt och inte bara hur jag känner mig idag.
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herren är min hjälpare - jag skall inte frukta.

Inga kommentarer: