19 okt. 2019

UTMANINGEN 19 okt - Ps 124+125

OM HERREN INTE VARIT MED OSS....

Bibelläsning: Psalm 124
"Om Herren inte varit med oss..." (Ps 124:1 FB)

Detta är en tacksägelsepsalm över Herrens räddning ur många svårigheter.

Psalmförfattaren räknar upp ett antal kritiska tillfällen där det hade gått riktigt illa om Herren inte hade varit med.

Befrielsen liknas vid en fågel som undkommer fågelfångarens snara (vers 7) och psalmen avslutas med orden: "Vår hjälp är i Herrens namn, han som har gjort himmel och jord" (vers 8).

Då jag ser tillbaka på mitt liv vill jag bara falla in i tacksägelsen och säga: ”Om Herren inte varit med….”
Jag kan minnas många situationer som Herren har hjälpt mig ur svårigheter. Kan du också minnas sådana situationer?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Om Herren inte varit med mig....

HERRENS BESKYDD

Bibelläsning: Psalm 125
"Jerusalem omges av berg, och Herren omger sitt folk från nu och till evig tid." (Ps 125:2 FB)

Temat för psalmen är att Gud alltid beskyddar sitt folk: "De som förtröstar på Herren är som Sions berg. Det rubbas inte, det står kvar för evigt" (vers 1).

Bilden av Jerusalem som omges av höga berg används för att beskriva hur Herren alltid omger sitt folk och beskyddar det.

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  Du omsluter mig på alla sidor - och du håller mig i din hand.

Inga kommentarer: