5 okt. 2019

UTMANINGEN 5 okt - Ps 119

SANNINGEN


Bibelläsning: Psalm 119
"Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig....Summan av ditt ord är sanning" (Ps 119:105+160 FB)

Pilatus ställer människans eviga fråga "Vad är sanning?" (Joh 18:38). Psalm 119 svarar att summan av Guds ord är sanning.

Då Jesus senare säger att han är sanningen (Joh 14:6), så är det inte en annan sanning än den som Psalm 119 talar om. Jesus är ordet som blev kött (Joh 1:14). Jesu sanning är den sanning som finns i ordet och som sammanfattas i Kristus (Ef 1:10).

Utan Guds ord kan vi inte få en sann bild av Jesus. Jesus är Guds ord. Om vi vill lära känna Jesus kan vi inte bara tänka fram honom som vi tycker att han borde vara. Han finns på riktigt och vill vi lära känna honom måste vi ständigt leva i Guds ord. Vill vi lära känna sanningen måste vi gå till Guds ord.

Det är detta som psalm 119 försöker säga rakt genom sina 176 verser.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill leva i Guds ord. Det är bara då jag kan komma rätt!

Inga kommentarer: