22 okt. 2019

UTMANINGEN 22 okt - Heb 7

ETT BÄTTRE HOPP - Heb 7

Bibelläsning: Hebreerbrevet 7
"Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem." (Heb 7:25 FB)

Hebreerbrevets författare kommer här tillbaka till ett genomgående tema i boken. Jesus är den störste. Här jämförs Jesus med prästfunktionen i det Gamla testamentet.

Jesus är överlägsen alla tidigare prästfunktioner: "En sådan överstepräst var det vi också behövde, en som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna" (v.26)

Jesus är vår överstepräst.
-Han har makt att frälsa var och en som kommer till Gud
-Han manar gott för oss. - Alltid!


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Han manar gott för mig. Idag!

Inga kommentarer: