26 okt. 2019

UTMANINGEN 26 okt - Ps 127

HUSBYGGET

Bibelläsning: Psalm 127
"Om inte Herren bygger huset är arbetarnas möda förgäves. Om Herren inte bevakar staden vaktar väktaren förgäves" (Ps 127: 1 FB)
 
Allt är beroende av Herrens välsignelse. Vi kan försöka utföra Gud verk med våra egna resurser. Vi kan planera och kalkylera och hoppas. Men om det inte är Herren som bygger huset är allt arbetet förgäves.
 
Det hjälper inte hur mycket vi arbetar. Vi kan gå upp tidigt och gå sent till sängs och slita hela dagarna (vers 2). Men utan Herrens välsignelse blir det inget resultat.
  
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus säger: ”utan mig kan ni ingenting göra" (Joh 15: 5)

Inga kommentarer: