4 nov. 2020

”Ansningsperioder” uppenbarar vårt behov av Herren


- Från Svenska Evangeliska Alliansens hemsida -

 Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han, för att den skall bära mer frukt”, säger Jesus (Joh 15:2). Det finns en ansning i våra liv som i ett större perspektiv kan vara av godo – och det senaste halvårets nedsläckning har gett oss ovanligt goda förutsättningar för en sådan ansning. SEA:s Olof Edsinger reflekterar utifrån den pågående pandemin.

En av de mest smärtsamma aspekterna av coronapandemin har med våra förluster att göra. För vissa av oss handlar det om något så tungt som en anhörig eller nära bekant som har gått bort. Bara i vårt eget land har Covid-19 skördat närmare 6 000 människoliv.

Men även bortsett från sådana tragedier finns det saker som har dött som kommer att bli svåra att väcka till liv. Det finns möten och konferenser som pga restriktionerna inte har blivit av. Det finns verksamheter som fått en sista och avgörande knäck och som inte kommer att återuppstå. Det finns människor som slutat gå i kyrkan, som inte kommer att komma tillbaka ens när våra gudstjänster drar igång på nytt …

Även detta är sådant som vi kan, och i många fall bör, känna en sorg inför. Men faktum är ändå att det finns förluster som det i någon mening finns skäl också att välkomna. ”Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han, för att den skall bära mer frukt”, säger Jesus (Joh 15:2). Det finns en ansning i våra liv som i ett större perspektiv kan vara av godo – och det senaste halvårets nedsläckning har trots allt gett oss ovanligt goda förutsättningar för en sådan ansning.

All nedlagd verksamhet behöver därför inte betraktas som ett misslyckande. Som kristna tror vi på en Gud som kan använda sig av även det till synes negativa för att föra sitt rike framåt. ”Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn, men om det dör, bär det rik frukt”, säger Jesus (Joh 12:24).

Läs mer här: https://www.sea.nu/ansningsperioder-uppenbarar-vart-behov-av-herren/

Inga kommentarer: