4 nov. 2020

Psalm 78 - SLUTA INTE BERÄTTA OM HERREN


Bibelläsning: Psalm 78
"Vad vi har hört och känner till, vad våra fäder har berättat för oss, det vill vi inte dölja för deras barn. För ett kommande släkte vill vi förkunna Herrens lov, hans makt och de under han har gjort." (Ps 78:3-4 FB)

Du som har lärt känna Herren. Dölj inte detta för barnen och de unga! Det är budskapet i verserna ovan.

Vi får inte sluta berätta om vad Herren gör och om vem Herren är. Om inte vi berättar det för den uppväxande generationen kommer de aldrig att få reda på det viktigaste i tillvaron: gemenskapen med Herren.

Det står om Efraims barn att "de glömde hans gärningar, de under han låtit dem se" (vers 11). När de slutade tala om Herrens under glömde de fort. Resultatet var att de inte höll Guds förbund och inte ville följa hans lag (vers 10).

Vi får aldrig sluta berätta om Herren och om Hans under. Om vi slutar med det kan en hel generation gå förlorad.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Visa mig Herre, vem jag kan berätta de goda nyheterna för

Inga kommentarer: