10 mars 2009

Hjärnan som gjord för att tro på gud

Vi har tidigare skrivit om hjärnforskare som kommit fram till att hjärnan är skapad för att ha kontakt med Gud. I inlägget Varför slutar inte folk att tro på Gud? refererar vi till boken Why God wont go away, skriven av Andrew Newberg, Eugene D´Aquili och Vince Rause.

Nu berättar Dagens Nyheter om ytterligare forskare som pekar på sambandet mellan Gudstro och hjärnans funktioner.

Dagens Nyheter skriver:
"Amerikanska forskare säger sig nu ha hittat de områden i hjärnan som kontrollerar religiös tro och tron på det övernaturliga. Hjärnan verkar programmerad för religiösa upplevelser.

Vår fantastiska hjärna
- Det finns ingen ”Guds-punkt” i våra hjärnor, säger en av forskarna bakom studien professor Jordan Grafman. Istället är den upplevelsen inbäddad i flera områden som vi använder varje dag, säger han till The Independent.
Enligt professor Grafman, som forskar vid vid US National institute of neurological disorder and stroke i Bethesda, är våra hjärnor uppbyggda för att tro på nästan allting så länge det finns en grund för att göra det. Så snart något är mer mystiskt och man inte omedelbart kan se en logisk förklaring börjar Guds-områdena i hjärnan att bearbeta materialet.
- Så snart vi inte har tillräckligt med information om världen omkring oss så erbjuder hjärnan oss möjligheten att tro på gud, säger professor Grafman som själv tror på gud. När vi inte har vetenskapliga belägg för något har vi en tendens att lita på övernaturliga förklaringar."

Läs hela artikeln i DN>>

Läs också artikel i Dagen>>

Inga kommentarer: