12 mars 2009

Om öppenhet, liberalteologi och fundamentalism

Seglorasmedja är namnet på en tankesmedja som presenterar sig som möteplatsen för andlighet, kultur och samhälle. Helle Klein är en av initiavtagarna till mötesplatsen.

Seglorasmedja presenterar sig själv med dessa ord: "Känner du som vi att det behövs mer av gränsöverskridande möten vars ledstjärnor är dialog, öppenhet och delaktighet? " (Från Segloras hemsida).
Seglorasmedja vill hålla dialogen öppen och vara gränsöverskridande. Men det verkar finnas gränser för hur gränsöverskridande och öppen man vill vara. I ett inlägg på deras hemsida betecknar man det som meningslöst att ha en dialog med de som är bibeltroende:

"Skribenten Golondrian Stone har uppmärksammat att CredoAkademin på sin hemsida bjuder in till “Apologetisk konferens” där kristen tro skall förklaras och försvaras. Apologeternas tid är inte förbi. Golondrian frågar sig om hur dialogen med anhängare av kristen fundamentalism, som exempelvis CredoAkademin företräder, skulle kunna se ut. Är dialogen över huvud taget möjlig om kristen tro baseras på färdiga svar?

Artikeln som har rubriken: "Kristendom i paketförpackning hotar dialogen", fortsätter:

“Jag trodde att vi hade lämnat den tiden bakom oss då filosofer ägnade sig åt gudsbevis och dylikt i tron att detta skulle få människor att bli fromma. Jag har levt i tron på att trons mysterium är någonting som innefattar hela människan och inte bara ett smalt intellektualiserande, utifrån en enda källa och med en sanktionerad universal tolkningsmodell. Jag vet att det inte finns en kristen tro, utan många, och det oroar mig då det tunga argumentationsartilleriet läggs in för att begränsa kristendomen till en viss sorts korrekt tänkande.”

På detta svarar Mats Selander på Credoakademiens blogg:

“Vad tråkigt att du reagerar på det sättet. Man kan ju inte direkt säga att det bäddar för dialog Eller tycker du själv det? Du utrycker dig ju inte direkt på ett sådant sätt som kan “fungera att få någon att bli nyfiken, öppen” om denne någon nu råkar vara positivt inställd till apologetik. Ärligt talat är väl ditt inlägg snarare mer i linje med att “såga och dissikera de som inte tycker eller tror exakt som vi själva”. Eller?

Och det är okey. Du får såga och dissikera oss som tror på apologetiken. Men gör det då inte med en argumentation som du inte själv är villig att efterleva. Verklig dialog bygger på att man tillåter varandra att göra just det du gör med mitt perspektiv….”

Det är inte ofta man får meningsfulla dialoger med liberalteologiskt kristna. Vi får se om detta blir ett undantag ... "


Man kan ju undra om det bara bibeltroende som exkluderas från Seglorasmedjas vilja att föra en gränsöverskridande dialog, eller om det också finns andra grupper.
Med anledning av att Seglorasmedjan vill klassificera CredoAkademin som en fundamentalistisk företeelse, gör Stefan Gustavsson en kommentar om varifrån begreppet fundamentalism kommit och vart det sedan tagit vägen:

"Ordet fundamentalism myntades i USA i samband med en bokserie om tolv korta böcker, som publicerades mellan 1910 och 1915. Sammanlagt sextiofyra författare medverkade; den mest namnkunnige av dem B B Warfield från Princeton Seminary. Serien fick namnet ”The Fundamentals”. Bakom utgivningen stod kristna som ville ge en respons till den framväxande liberala teologin genom att identifiera det fundamentala i den kristna bekännelsen till Jesus.

De talade om fem grundläggande sanningar; fyra som berör Jesus person och verk och en som berör kunskapskällan om Jesus:
1. Jesus födelse av jungfru Maria
2. Jesus gudomlighet och ställföreträdande död
3. Jesus kroppsliga uppståndelse
4. Jesus återkomst
5. Bibelns auktoritet och ofelbarhet

Historiskt sett alltså övertygelser som omfattas av majoriteten av kristna. Fundamentalist hade ursprungligen en positiv klang av att stå för grundläggande – fundamental – kristendom."

Stefan Gustavsson redogör sedan för utvecklingen av begreppet fundamentalism:

"Idag är begreppet fundamentalist en typisk ”fiendebeteckning”; ett begrepp du försöker kleta fast på din meningsmotståndare för att oskadliggöra honom eller henne genom alla de hopplösa konnotationer ordet har idag. Fundamentalist: bokstavstrogen, antiintellektuell, vetenskapsfientlig, sekteristisk, intolerant, fanatisk terrorist. Kan det överhuvudtaget bli värre?"

Den ursprungliga definitionen av begreppet fundamentalist omfattas av de allra flesta kristna på jorden. Kanske med undantag av Seglorasmedjan och några till.

peppebaron

Inga kommentarer: