16 aug. 2010

Nåd och sanning

I samband med bönekampamjen för muslimvärlden under fastemånaden Ramadan har det antagits ett fördrag om relationen mellan kristna och muslimer. Det handlar om kristet agerande i mötet med muslimer. Det kristna förhållningsättet bygger på att bemöta alla människor med respekt, utan att göra avkall på den kristna tron. Det handlar om Nåd och sanning, att sträva efter ett Kristuslik relation till muslimer.
Du kan läsa fördraget på engelska i sin helhet här, eller en något förkortad version på svenska på Barnabasbloggen.

Inga kommentarer: