27 aug. 2010

rupebas morgonkoll - 27 augusti

Den bortglömda gruppen
Bitte Assarmo skriver i Världen idag om hur de olika partierna försöker överträffa varandra i om sorg om olika grupper i Sverige. Men det finns en röstsvag grupp som ingen bryr sig om. Assarmo skriver:
"Jag talar om de ofödda barnen – de mest värnlösa och försvarslösa av oss alla – vars rättigheter knappast ens längre KD vill eller vågar tala om.
Hur blev det så här? Hur blev tagandet av ett liv till en ”mänsklig rättighet”, ett ingrepp vilket som helst? Hur blev det ofödda barnet en icke-individ utan annat värde än det som dess mor möjligen vill ge det?
Delvis på grund av det gamla ojämlika Fattigsverige, där kvinnor helt saknade rättigheter. Men vi har lämnat det samhället bakom oss. Sverige är i dag världens mest preventivmedelstäta land, med sexual­undervisning som obligatoriskt skolämne. Få (om någon) ser ner på ogifta mödrar.
Kort sagt: det finns ingen acceptabel anledning till att fler än hundra barn om dagen ska mista livet innan de ens kommit till världen."

I själva verket speglar abortsiffrorna, och politikernas hjärtlösa svek mot de ofödda barnen, ett närmast människofientligt samhällsklimat.

Svenska baptistsamfundet är på väg in i dimmorna
I en debatt artikel i Dagen kommenteras Baptistsamfundets strävan att göra Sverige till ett mångreligiöst samhälle:
"I en engagerad debattartikel på DN Debatt 23 juli välkomnar Wiborn, i egenskap av missionsföreståndare, tillsammans med några andra kristna ledare "en utveckling där Sverige tar klivet från ett monolitiskt kristet protestantiskt till ett mångkulturellt samhälle som söker sin roll i en globaliserad värld". Med mångkulturellt menar författarna även mångreligiöst och den ökande pluralismen kan "utveckla en gemensam högre kultur". De kyrkliga ledarna vill "nyfiket bejaka" bland annat judarnas och muslimernas erfarenheter - "se rikedomen och ta den till sig". Vi uppskattar initiativ för religionsfrihet, men deras budskap går utöver detta.Jesus ger sina lärjungar uppdraget att göra alla folk till lärjungar, Jesu lärjungar, men baptistsamfundets ledare ser hellre att svenskarna bejakar ett antal olika religioner."

Inga kommentarer: