16 aug. 2010

rupebas morgonkoll - 16 augusti

Populistisk eller profetisk kyrka
Stefan Gustavsson skriver på SEA:s hemsida om kyrkans förhållningssätt i etiska frågor:
"Efterhand som vår kultur gradvis avlägsnar sig från kristen tro blir gapet mellan kulturen och den kristna församlingen allt större. Hur ska församlingen förhålla sig till etiska frågor – som abort, dödshjälp och homosexualitet till exempel – när vår kultur växlar in på nya spår?
Församlingar tillämpar olika förhållningssätt idag. Låt mig ge några exempel."

Och så nämner Stefan olika spår:
-anti-nomism (från det grekiska ordet för lag)
-don’t ask, don’t tell (från den amerikanska arméns förhållningssätt till homosexualitet)
-populism (från det latinska ordet för folk).
-gnosticism (från det grekiska ordet för kunskap)
-den profetiska rösten
Läs mer på SEA:s hemsida

Djurempati - ett valårstrick i repris
Siewert Öholm skriver i Världen idag om både djurvärde och människovärde:

"I journalistiken vet man att utsatta djur väcker mycket stark empati. När empatin för medmänniskorna sviktar i ett materialistiskt samhälle ökar våra känslor för djuren. Då kan det vara viktigt att fundera över både djurvärde och människovärde. Ytterst handlar det om både djursyn och människosyn. Djurrättsrörelsen tycks alltmer sätta djurrätt framför människorätt. Med en kristen skapelsesyn måste båda höra samman. Människosynen är skapelsens fundament och den kristet ideologiska utgångspunkten. God djurhållning blir ett ofrånkomligt följdansvar."

Inga kommentarer: