10 aug. 2010

rupebas morgonkoll - 10 augusti

Fartblindhet - framgångens pris?
Stanley Sjöberg reflekterar i Hemmets Vän om Benny Hinns besök på Livets Ord. Vad som hänt före, och vad som behöver komma efter. Han avslutar med orden:
"Trovärdighet fordrar också självrannsakan. Trenden i Sve­r­ige är att evangelisation och mission nedmonteras. I stället satsas på dyrbar administration för samfundens verksamhet.
Ekumeniken kväver väckelse­kristendomen med anpassning till Sveriges Kristna Råd där samfund finns med som hellre samarbetar med Pridefestivalen än med Jesusmanifestationen. Det är ett viktigt perspektiv i vårt samtal."


Dag Sandahl beredd att viga kvinnor
Dag Sandahl är känd för sin kritik mot att prästämbetet öppnades för kvinnor. Nu inför biskopsvalet har Sandahl i behörighetsprövningen förklarat att han kan tänka sig att prästviga kvinnor.
Kyrkans Tidning   Dagen

Inga kommentarer: