31 aug. 2010

rupebas morgonkoll - 31 augusti

Frivilligorganisationer applåderar vallöfte
Kyrkans Tidning. Alliansen lovar nu avdragsrätt för gåvor till ideella hjälporganisationer - när det finns pengar till det.
- Vi väljer naturligtvis att applådera det här. Och vi tror också att vår opinionsbildning har påverkat frågan, säger Erik Zachrison, generalsekreterare för Frivilligorganisationernas insamlingsråd, FRII.
Riga kommun saknar 14 miljoner kronor för att kunna betalu ut nödvändiga socialbidrag
LETA News/Lettland skriver om den stora bristen på pengar i Riga kommun. Riga kommun kallar till krismöte.
Artikeln skriver vidare att arbetslösheten har minskat något under sommarmånaderna men väntas stiga igen i höst då säsongsarbetena upphör.

Stort intresse för frälsis
Den rubriken kan man läsa i Sydsvenskan. Det ser av rubriken att döma ut som om det var ett stort intressen för Frälsningsarmén, men det visar sig inte vara fallet då man läser artikeln. Det handlar i stället om att det är ett stort intresse för huset där Frälsningsarmén tidigare haft sin verksamhet.

Inga kommentarer: