20 aug. 2010

Om kyrkans sekularisering

Försöker kyrkan att vara lika sekulariserad som världen utanför kyrkan för att de icke kyrkvana ska känna sig hemma i kyrkan? Elisabeth Sandlund skriver i Dagen om att det är lika viktigt att analysera sekulariseringen inom kyrkorna som sekulariseringen utanför kyrkan.
Elisabeth Sandlund skriver från temadagar för kyrka och akademi:
"Religionssociologen Eva Hamberg, professor i Lund och präst i Svenska kyrkan, var starkt kritisk mot den väg som hennes samfund slagit in på för att möta det nya läge som samhällets sekularisering försatt det i. Och hon var lika starkt pessimistisk inför framtiden. Strategin att satsa på en "light-version" av kristen tro, där Jesus inte längre står i fokus utan snarare ses som en belastning om medlemsantalet ska hållas uppe är kontraproduktiv hävdade hon:
"Att följa missionsbefallningen är inte detsamma som att hitta strategier för att maximera medlemsantalet i syfte att främja den kyrkliga ekonomin."

Inga kommentarer: